Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-106290-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động- Thương binh xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng lao động- Thương binh và Xã hội cấp huyện, Phòng Người có công Sở Lao động Thương binh xã hội
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Đối tượng trực tiếp đến trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú thực hiện
Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ do Phòng lao động- Thương binh Xã hội cấp huyện chuyển đến
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
: + Đối tượng làm đơn (kèm các giấy tờ liên quan) gửi đến Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú.
+ Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú làm thủ tục xác nhận và chuyển hồ sơ đến Phòng Lao động - Thương binh xã hội huyện.
+ Phòng Lao động - Thương binh xã hội huyện kiểm tra hồ sơ, báo cáo Sở Lao động Thương binh và Xã hội xem xét, giải quyết.
+ Đối tượng đến Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú để nhận kết quả.
+ Đơn đề nghị ( kèm các giấy tờ liên quan ) của đối tượng.
+ Văn bản đề nghị của Phòng Lao động Thương binh xã hội cấp huyện.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục Cấp giấy xác nhận Người có công giúp đỡ cách mạng - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-106290-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
12