Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-106406-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đối với tổ chức, doanh nghiệp:
- Xây dựng phương án chuyển sang Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
+ Thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi doanh nghiệp và tổ giúp việc.
+ Chuẩn bị hồ sơ tài liệu.
+ Kiểm kê xử lý những vấn đề về tài chính và tổ chức xác định giá trị doanh nghiệp.
+ Công bố giá trị doanh nghiệp.
+ Hoàn thiện phương án chuyển sang Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
- Hoàn tất việc chuyển doanh nghiệp thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
+ Thực hiện đăng ký kinh doanh.
+ Lập báo cáo tài chính tại thời điểm Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được cấp giấy đăng ký kinh doanh lần đầu. Thực hiện quyết toán thuế, quyết toán chi phí chuyển đổi.
+ Tổ chức ra mắt công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công bố trên phương tiện thông tin đại chúng.
+ Tổ chức bàn giao giữa doanh nghiệp và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
Bước 2: Đối với Sở Tài chính:
+ Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ do doanh nghiệp gửi đến.
+ Thẩm định phương án chuyển đổi Công ty nhà nước thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
+ Thẩm định và trình kết quả xác định giá trị doanh nghiệp.
Phương án chuyển sang Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. (bản chính)
Hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp để chuyển sang Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên gồm: (bản chính)
Bảng tổng hợp giá trị doanh nghiệp
Bảng kiểm kê tài sản cố định
Bảng kiểm kê công cụ dụng cụ
Bảng kê công nợ phải thu
Bảng kê công nợ phải trả
Bảng kê Tài sản không cần dùng (nếu có)
Bảng kê tài sản chờ thanh lý (nếu có)
Báo cáo tài chính tại thời điểm chính thức chuyển đổi. Quyết toán chi phí chuyển sang Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. (bản chính)
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chuyển đổi công ty nhà nước thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-106406-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Doanh nghiệp
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
27