Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-106535-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư tại Việt Nam
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cơ quan có liên quan (tùy theo từng trường hợp)
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa liên thông đặt tại tầng 2 trụ sở liên cơ quan số 2
Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc (trừ thứ 7, chủ nhật) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: + Bước 1: Nhà đầu tư đến Bộ phận một cửa liên thông của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh để được hướng dẫn làm hồ sơ và nhận mẫu đơn, mẫu tờ khai.
Bước 2: + Bước 2: Nhà đầu tư sau khi hoàn thiện hồ sơ thì nộp tại Bộ phận một cửa liên thông của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.
Bước 3: + Bước 3: Bộ phận một cửa liên thông của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh kiểm tra hồ sơ ( nếu hồ sơ hợp lệ) thì viết giấy biên nhận.
Bước 4: + Bước 4: Bộ phận một cửa liên thông của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh chuyển hồ sơ sang Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ninh xem xét, chủ trì lấy ý kiến các ngành, địa phương liên quan ( nếu có ) trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt
Bước 5: + Bước 5: Nhà đầu tư căn cứ vào thời gian ghi trong giấy biên nhận đến Bộ phận một cửa liên thông của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đế nhận kết quả.
- Bản đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu).
- Văn bản chủ trương, địa điểm đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Quyết định đầu tư của chủ đầu tư.
- Giải trình kinh tế kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: Mục tiêu, qui mô, địa điểm đầu tư, vốn đầu tư, tiến độ thực hiện dự án, nhu cầu sử dụng đất, giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường.
- Báo cáo năng lực tài chính do nhà đầu tư tự lập và tự chịu trách nhiệm.
- Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh.
- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ( có công chứng).
- Chứng minh thư nhân dân của người đại diện theo pháp luật ( có chứng thực).
- Các văn bản khác liên quan đến dự án đầu tư ( nếu có).
Số bộ hồ sơ: 8 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục I-1)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có qui mô từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-106535-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Đầu tư tại Việt Nam
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
44