Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-106588-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Y dược cổ truyền
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 60 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ
Bước 2: Nộp hồ sơ tại “ Một cửa” - Sở Y tế Quảng Ninh
Bước 3: Bộ phận Một cửa kiểm tra hồ sơ( nếu hợp lệ )viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và ngày hẹn trả kết quả
Bước 4: Lấy kết quả tại Một cửa theo thời gian ghi trên giấy hẹn
Đơn đề nghị cấp Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y học cổ truyền cho cơ sở điều trị không dùng thuốc
Bản sao hợp pháp Chứng chỉ hành nghề loại hình đăng ký hành nghề dịch vụ Y học cổ truyền không dùng thuốc
Bản sao hợp pháp Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh
Bản kê khai danh sách nhân sự, trang thiết bị chuyên môn; cơ sở vật chất
Bản chính Giấy Chứng nhận cũ đã cấp.
Bản cam kết thực hiện đúng qui định của Pháp luật
Hồ sơ người làm công việc chuyên môn (Đơn đề nghị; lý lịch tự thuật; Giấy khám sức khoẻ; bằng cấp chuyên môn pho to có công chứng; Bản cam kết; pho to Chứng minh thư nhân dân; Hợp đồng lao động với chủ cơ sở)
Bản báo cáo hoạt động của cơ sở trong 5 năm
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp đủ điều kiện hành nghề cơ sở hành nghề Y học cổ truyền 240.000đồng/cơ sở
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho cơ sở điều trị không dùng thuốc - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-106588-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Y dược cổ truyền
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
30