Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-106612-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Việc làm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc (kể từ khi nhận đủ hồ sơ)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
: Doanh nghiệp tự lập hồ sơ
+ Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm;
+ Bản sao giấy phép đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;
+ Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc văn bản giao trụ sở làm việc cho doanh nghiệp trong thời hạn tối thiểu 36 tháng;
+ Bản kê khai trang thiết bị, các phương tiện làm việc và đi lại; danh sách nhân viên của doanh nghiệp tại thời điểm đề nghị cấp giấy phép;
+ Bản sao giấy chứng nhận ký quỹ tại Ngân hàng (có công chứng).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấpgiấy phép hoạt động giới thiệu việc làm theo mẫu số 05
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục Đề nghị cấp phép hoạt động giới thiệu việc làm (Doanh nghiệp hoạt động giới thiệu việc làm) - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-106612-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Việc làm
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
20