Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-106804-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư tại Việt Nam
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cơ quan có liên quan (tùy theo từng trường hợp)
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa liên thông đặt tại tầng 2 trụ sở liên cơ quan số 2
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc (trừ thứ 7, chủ nhật) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nhà đầu tư đến Bộ phận một cửa liên thông của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh để được hướng dẫn làm hồ sơ và nhận mẫu đơn, mẫu tờ khai
Bước 2: Nhà đầu tư sau khi hoàn thiện hồ sơ thì nộp tại Bộ phận một cửa liên thông của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Bước 3: Bộ phận một cửa liên thông của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh kiểm tra hồ sơ ( nếu hồ sơ hợp lệ) thì viết giấy biên nhận
Bước 4: Nhà đầu tư căn cứ vào thời gian ghi trong giấy biên nhận đến Bộ phận một cửa liên thông của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đế nhận kết quả
- Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu).
- Biên bản họp và quyết định (đối với từng loại hình doanh nghiệp) về việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.
- Dự án đầu tư (đối với các nội dung điều chỉnh).
- Giải trình lý do điều chỉnh; Những thay đổi so với dự án đang triển khai.
- Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư (có công chứng).
- Báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh dự án.
Số bộ hồ sơ:
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục I-4)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-106804-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Đầu tư tại Việt Nam
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
21