Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-106872-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các sở, ban, ngành và địa phương trong tỉnh tùy thuộc vào nội dung dự án đầu tư
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận một cửa liên thông của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc (trừ thứ 7, chủ nhật) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: + Bước 1: Tổ chức kinh tế, cá nhân có trách nhiệm lập hồ sơ theo quy định hoặc đến Bộ phận một cửa liên thông của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh để được hướng dẫn làm hồ sơ và nhận mẫu đơn, mẫu tờ khai.
Bước 2: + Bước 2: Tổ chức kinh tế, cá nhân sau khi hoàn thiện hồ sơ thì nộp tại Bộ phận một cửa liên thông của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.
Bước 3: + Bước 3: Bộ phận một cửa liên thông của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh kiểm tra hồ sơ và thì làm thủ tục tiếp nhận (nếu hồ sơ hợp lệ). Phiếu tiếp nhận phải ghi cụ thể thời hạn giải quyết.
Bước 4: + Bước 4: Bộ phận một cửa liên thông của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh chuyển hồ sơ sang Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh xem xét, chủ trì lấy ý kiến các ngành, địa phương liên quan (nếu có) trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
Bước 5: + Bước 5: Tổ chức kinh tế, cá nhân căn cứ vào thời gian ghi trong phiếu tiếp nhận hồ sơ đến Bộ phận một cửa liên thông của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhận kết quả.
- Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu):
- Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp hợp lệ về nội dung điều chỉnh:
+ Của Chủ tịch Công ty đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên.
+ Của Hội đồng thành viên Công ty đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.
+ Của Hội đồng Cổ đông đối với Công ty Cổ phần.
- Giải trình những nội dung điều chỉnh và lý do điều chỉnh.
- Những thay đổi so với dự án đang triển khai.
- Báo cáo tình hình thực hiện dự án và báo cáo tài chính của doanh nghiệp đến thời điểm đăng ký điều chỉnh dự án.
- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh (do người có thẩm quyền của doanh nghiệp ký "sao y bản chính" và đóng dấu).
- Bản sửa đổi, bổ sung của hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc điều lệ doanh nghiệp – trong trường hợp điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư có thay đổi nội dung của các hồ sơ đã ký trên (người có thẩm quyền của doanh nghiệp ký "sao y bản chính" và đóng dấu).
- Hồ sơ đăng ký điều chỉnh nội dung kinh doanh của doanh nghiệp (nếu có thay đổi - trường hợp thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy chứng nhận đầu tư): Hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình doanh nghiệp (Theo NĐ 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006).
Số bộ hồ sơ: 8 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục I-4)
Tải về
Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục I-6)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm tra điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-106872-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Đầu tư
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
31