Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-106950-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư, Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ninh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các sở, ban, ngành và địa phương trong tỉnh tùy thuộc vào nội dung dự án đầu tư
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận một cửa liên thông của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc (trừ thứ 7, chủ nhật) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức kinh tế có trách nhiệm lập hồ sơ theo quy định hoặc đến Bộ phận một cửa liên thông của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh để được hướng dẫn làm hồ sơ và nhận mẫu đơn, mẫu tờ khai
Bước 2: Tổ chức kinh tế sau khi hoàn thiện hồ sơ thì nộp tại Bộ phận một cửa liên thông của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Bước 3: Bộ phận một cửa liên thông của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh kiểm tra hồ sơ và thì làm thủ tục tiếp nhận (nếu hồ sơ hợp lệ). Phiếu tiếp nhận phải ghi cụ thể thời hạn giải quyết
Bước 4: Bộ phận một cửa liên thông của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh chuyển hồ sơ sang Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh xem xét, chủ trì lấy ý kiến các ngành, địa phương liên quan (nếu có) trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt
Bước 5: Tổ chức kinh tế căn cứ vào thời gian ghi trong phiếu tiếp nhận hồ sơ đến Bộ phận một cửa liên thông của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhận kết quả
- Văn bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư - theo mẫu.
- Văn bản chấp thuận chủ trương và địa điểm đầu tư dự án của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.
- Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm).
- Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản về việc thành lập chi nhánh gắn với dự án đầu tư:
+ Của Chủ sở hữu Công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Công ty đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên.
+ Của Hội đồng thành viên Công ty đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.
+ Của Hội đồng cổ đông đối với Công ty Cổ phần.
- Quyết định bổ nhiệm người đại diện đứng đầu Chi nhánh.
- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư (có chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).
- Bản sao hợp lệ Hộ chiếu (trường hợp là người nước ngoài phải dịch, công chứng sang tiếng Việt), Chứng minh thư nhân dân của người đứng đầu Chi nhánh (có chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).
- Bản sao hợp lệ Điều lệ công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty Cổ phần, công ty Hợp danh (trường hợp doanh nghiệp không có trụ sở chính tại Quảng Ninh).
- Thuyết minh dự án đầu tư bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường.
- Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện quy định tại Điều 29 của Luật Đầu tư và Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP.
- Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề phải có thêm bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan cấp) chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật đối với từng loại ngành nghề cụ thể.
Số bộ hồ sơ: 8 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục I-2)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập Chi nhánh của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (trường hợp thành lập Chi nhánh gắn với dự án đầu tư) - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-106950-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Đầu tư, Doanh nghiệp
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
64