Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-106976-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội xét nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
Cơ quan phối hợp (nếu có): Uỷ ban nhân dân cấp xã; Công an xã, phường, thị trấn; Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội cấp huyện; Cơ sở y tế, Bệnh viện
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính + Cá nhân/nhóm người gửi biên bản xác định trẻ bị bỏ rơi các giấy tờ liên quan tới Trung tâm Bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
Thời hạn giải quyết: Không quy định thời gian
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
: + Cá nhân/nhóm người lập biên bản xác định trẻ bị bỏ rơi gửi Trung tâm Bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.
Nội dung trong biên bản ghi rõ:
- Thời gian, địa điểm phát hiện trẻ bị bỏ rơi.
- Họ tên, địa chỉ của người phát hiện trẻ bị bỏ rơi.
- Họ tên, địa chỉ của những người biết sự việc làm chứng (cùng phát hiện thấy trẻ hoặc người biết sự việc của người phát hiện trẻ bị bỏ rơi).
- Họ tên, chức danh của người đại diện cho Uỷ ban nhân dân và Công an xã (nơi trẻ em bị bỏ rơi).
- Mô tả sự việc và nhận dạng trẻ bị bỏ rơi.
+ Biên bản giao nhận trẻ em bị bỏ rơi cho Trung tâm Bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (nuôi dưỡng tạm thời trong thời gian có quyết định của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội).
Trường hợp trẻ bị bỏ rơi tại Bệnh viên hoặc Cơ sở y tế thì việc lập biên bản ghi đầy đủ các thông tin ở trên có xác nhận của trưởng, phó khoa (hoặc người được giao trách nhiệm chính) và của lãnh đạo Bệnh viện hoặc Cơ sở y tế.
+ Trung tâm Bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt căn cứ các thông tin và giấy tờ liên quan đến trẻ làm giấy khai sinh cho trẻ em theo quy định.
+ Trung tâm Bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt làm văn bản đề nghị cùng biên bản xác định trẻ bị bỏ rơi; biên bản giao nhận trẻ và bản sao giấy khai sinh gửi Sở Lao động, Thương binh và Xã hội xem xét và ra quyết định tiếp nhận trẻ em bị bỏ rơi vào nuôi dưỡng tại Trung tâm bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.
+ Biên bản.
+ Giấy tờ liên quan đến trẻ bị bỏ rơi .
+ Giấy khai sinh (bản sao công chứng).
+ Văn bản đề nghị tiếp nhận của Trung tâm Bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt gửi Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.
+ Biên bản giao nhận trẻ em cho Trung tâm Bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nuôi dưỡng tạm thời.
+ Quyết định tiếp nhận trẻ em bị bỏ rơi vào nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục tiếp nhận trẻ em bị bỏ rơi vào nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-106976-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
28