Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-107122-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ninh
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Quảng Ninh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh
Thời hạn giải quyết: Thời hạn giải quyết tại VPĐKQSDĐ không quá mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trường hợp phải trích đo địa chính hoặc chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, thời hạn giải quyết được tính thêm 5 ngày). Thời gian thực hiện ký giấy CNQSDĐ tại Sở TNMT là 3 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức đã thực hiện việc xử lý quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật tự hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh để được tư vấn, hướng dẫn lập các giấy tờ có trong thành phần hồ sơ
Bước 2: Tổ chức đã thực hiện việc xử lý quyền sử dụng đất đã góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất kiểm tra hồ sơ làm trích đo địa chính thửa đất đối với nơi chưa có bản đồ địa chính và chưa được cấp Giấy chứng nhận hoặc có Giấy chứng nhận nhưng chưa có sơ đồ thửa đất; hoặc thuê các đơn vị có đủ điều kiện đo đạc bản đồ địa chính theo quy định của luật đất đai năm 2003 để đo địa chính khu đất đơn vị đang quản lý sử dụng
Bước 3: Có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra thực tế sử dụng đất
Bước 4: Đến phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện nộp hồ sơ trình ký bản đồ sau khi đã chỉnh sửa theo ý kiến của đoàn kiểm tra thực tế sử dụng đất
Bước 5: Hoàn thiện hồ sơ và nộp tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh. Sau khi có kết quả nộp phí, lệ phí và nhận kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh
Bước 6: Sở Tài nguyên và Môi trường:
- Hướng dẫn, tư vấn tổ chức lập các giấy tờ có trong thành phần hồ sơ và yêu cầu điều kiện
- Chủ trì cùng các cơ quan có liên quan tổ chức đi kiểm tra tại thực địa
- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ đầy đủ hợp lệ viết phiếu hẹn trả kết quả tại bộ phận một cửa
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với nơi chưa có bản đồ địa chính và chưa có Giấy chứng nhận hoặc có Giấy chứng nhận nhưng chưa có sơ đồ thửa đất có xác nhận của UBND cấp huyện (04 bản chính)
- Biên bản kiểm tra thực tế sử dụng đất của Sở Tài nguyên và Môi trường
Văn bản pháp lý về xử lý Hợp đồng thế chấp, hợp đồng bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (bản sao công chứng)
Hợp đồng thế chấp, hợp đồng bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (bản sao công chứng)
Giấy chứng nhận hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai, giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định tại Điều 8, 9, 10 Nghị định 88/2009/NĐ-CP (nếu có)
Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính (bản sao và bản chính để đối chiếu)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí địa chính 100.000 đồng/Giấy chứng nhận
Phí Dịch vụ đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính cho người sử dụng đât 1.169.000 đồng/Giấy chứng nhận chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký nhận quyền sử dụng đất do xử lý hợp đồng thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-107122-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
21