Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-107125-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ninh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ninh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian thực hiện các công việc ở mục yêu cầu điều kiện)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Tổ chức: - Tổ chức đã thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất theo quy định của pháp luật tự hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Bộ phận một cửa để được tư vấn, hướng dẫn lập các giấy tờ có trong thành phần hồ sơ.
- Người sử dụng đất có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất để thẩm tra hồ sơ, làm trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với nơi chưa có bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính; hoặc thuê các đơn vị có đủ điều kiện đo đạc bản đồ địa chính theo quy định của luật đất đai năm 2003 để đo địa chính khu đất đơn vị đang quản lý sử dụng.
- Có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra thực tế sử dụng đất.
- Đến phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện nộp hồ sơ trình ký bản đồ sau khi đã chỉnh sửa theo ý kiến của đoàn kiểm tra thực tế sử dụng đất.
- Hoàn thiện hồ sơ và nộp tại bộ phận một cửa Sở Tài nguyên và Môi trường. Sau khi có kết quả nộp phí, lệ phí tại phòng Kế toán Sở và nhận kết quả tại bộ phận một cửa.
Sở Tài nguyên và Môi trường: - Hướng dẫn, tư vấn tổ chức lập các giấy tờ có trong thành phần hồ sơ và yêu cầu điều kiện.
- Chủ trì cùng các cơ quan có liên quan tổ chức đi kiểm tra tại thực địa.
- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ đầy đủ hợp lệ viết phiếu hẹn trả kết quả tại bộ phận một cửa.
- Văn bản công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất (bản chính);
- Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính khu đất đối với nơi chưa có bản đồ địa chính (03 bản chính);
- Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính (bản sao).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Dịch vụ đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính cho người sử dụng đât 551.000 đồng/ giấy chứng nhận chưa bao gồm thuế GTGT
Lệ phí địa chính 100000 đồng/ giấy chứng nhận
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-107125-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
21