Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-107201-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: An toàn lao động
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính huấn luyện trực tiếp tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội hoặc trực tiếp tại cơ sở
Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
: + Văn bản đăng ký và đề nghị của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.
+ Tổ chức thực hiện:
* Đối với đối tượng là chánh phó Giám đốc:
Triệu tập học viên (đối với học viên).
Mời giảng viên của Bộ Lao động Thương binh xã hội giảng dạy.
Kiểm tra, sát hạch.
Cấp giấy chứng nhận.
* Đối với đối tượng là người quản lý, điều hành trực tiệp tại các công trường, phân xưởng hoặc bộ phận tương đương và người làm công tác an toàn vệ sinh lao động.
Đối với các cơ sở đăng ký số lượng dưới 30 người thì triệu tập về Sở huấn luyện.
Đối với cơ sở có số lượng học viên từ 30 người trở lên trực tiếp huấn luyện tại cơ sở.
Giảng viên: Thanh tra Sở.
Kiểm tra, sát hạch.
Cấp giấy chứng nhận.
+ Văn bản đề nghị của cơ sở.
+ Tài liệu huấn luyện.
+ Danh sách học viên.
+ Bài kiểm tra của các học viên.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC đang xem
Thủ tục Huấn luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-107201-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
An toàn lao động
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
20