Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-107512-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Kinh doanh bất động sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện:
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với cá nhân xin cấp chứng chỉ: - Tự lập và hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính Phủ; hoặc đến Sở Xây dựng để được hướng dẫn cụ thể nếu có vướng mắc;
- Nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” Sở Xây dựng;
- Nhận phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;
- Nộp lệ phí tại bộ phận Kế toán Sở Xây dựng;
- Nhận kết quả tại bộ phận “một cửa”.
Đối với cá nhân xin cấp chứng chỉ: - Tự lập và hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính Phủ; hoặc đến Sở Xây dựng để được hướng dẫn cụ thể nếu có vướng mắc;
- Nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” Sở Xây dựng;
- Nhận phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;
- Nộp lệ phí tại bộ phận Kế toán Sở Xây dựng;
- Nhận kết quả tại bộ phận “một cửa”.
- Đơn xin cấp lại chứng chỉ có dán ảnh;
- 02 ảnh mầu cỡ 3x4 cm chụp trong năm xin cấp lại chứng chỉ;
- Chứng chỉ cũ bị rách nát. Trường hợp mất chứng chỉ thì phải có giấy xác nhận của cơ quan đã cấp chứng chỉ nếu xin cấp lại chứng chỉ ở cơ quan khác.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp chứng chỉ 200000
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại chứng chỉ môi giới bất động sản, chứng chỉ định giá bất động sản - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-107512-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Kinh doanh bất động sản
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
24