Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-107553-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư tại Việt Nam
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Trung tâm hành chính công tỉnh.
Cách thức thực hiện: Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công tỉnh
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (đối với các hồ sơ cần phải xin ý kiến của các Bộ, ngành Trung ương thì thời hạn giải quyết là 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đầu tư
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nhà đầu tư đến Trung tâm hành chính công tỉnh để được hướng dẫn làm hồ sơ và nhận mẫu đơn, mẫu tờ khai
Bước 2: Nhà đầu tư sau khi hoàn thiện hồ sơ thì nộp tại Trung tâm hành chính công tỉnh
Bước 3: Cán bộ Bộ Trung tâm hành chính công kiểm tra hồ sơ và viết giấy tiếp nhận
Bước 4: Nhà đầu tư căn cứ vào thời gian ghi trên giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm hành chính công nhận kết quả
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân
- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền nếu kinh doanh ngành, nghề theo quy định phải có vốn pháp định
- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề nếu kinh doanh ngành, nghề theo quy định phải có chứng chỉ hành nghề
Bản đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư/Bản đăng ký dự án đầu tư (theo mẫu)
Văn bản chấp thuận chủ trương và địa điểm đầu tư của UBND tỉnh (hoặc của Ban Quản lý KKT chấp thuận đối với những dự án theo thẩm quyền)
Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết (hoặc tổng mặt bằng xây dựng công trình)
Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư lập và tự chịu trách nhiệm (Báo cáo tài chính 2 năm gần nhất); Bản cam kết tài chính thực hiện dự án của chủ đầu tư
Quyết định đầu tư của Chủ đầu tư và biên bản làm việc về việc đầu tư dự án (trường hợp là pháp nhân) do chủ đầu tư tự lập và chịu trách nhiệm tương ứng với mỗi loại hình doanh nghiệp
Hồ sơ dự án đầu tư (thuyết minh dự án, thiết kế cơ sở, tổng mức đầu tư). Trong đó thể hiện các nội dung chính: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; Tổng mức đầu tư; phân kỳ đầu tư, tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường; hình thức quản lý dự án, vận hành khai thác
Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện
Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư: Bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan có thẩm quyền) của một trong các giấy tờ: Hộ chiếu (trường hợp là người nước ngoài phải dịch, công chứng sang tiếng Việt); Chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác còn hiệu lực
Văn bản ủy quyền và bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan có thẩm quyền) một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền
Các giấy tờ khác liên quan đến địa điểm, khu đất (nếu có)
Các văn bản khác có liên quan đến dự án đầu tư (nếu có)
Hồ sơ đăng ký kinh doanh, gồm:
- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp
- Bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp của chủ doanh nghiệp tư nhân quy định tại Điều 24 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp
- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định
- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định đối với doanh nghiệp tư nhân kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề
Số bộ hồ sơ: 06 bộ (trong đó 03 bộ dấu đỏ hoặc bản sao công chứng)
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh (Phụ lục I-3, Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam)
Tải về
Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tư nhân (Phụ lục I-1, Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp)
Tải về
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu thuộc diện thẩm tra: quy mô vốn đầu tư trên 300 tỷ đồng, thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập Doanh nghiệp tư nhân (chủ doanh nghiệp là nhà đầu tư trong nước) - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-107553-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Đầu tư tại Việt Nam
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [46]
Cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu thuộc diện đăng ký đầu tư gắn với thành lập Doanh nghiệp tư nhân (chủ doanh nghiệp là nhà đầu tư trong nước) - Quảng Ninh
Cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu thuộc diện thẩm tra: quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng VN, thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, gắn với thành lập Doanh nghiệp tư nhân (chủ doanh nghiệp là nhà đầu tư trong nước) - Quảng Ninh
Cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu thuộc diện thẩm tra: quy mô vốn đầu tư trên 300 tỷ đồng, không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, gắn với thành lập Doanh nghiệp tư nhân (chủ doanh nghiệp là nhà đầu tư trong nước) - Quảng Ninh
Quyết định áp dụng biện pháp bảo đảm ưu đãi đầu tư - Quảng Ninh
Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh - Quảng Ninh
Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ - Quảng Ninh
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Đối với các dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư) - Quảng Ninh
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Đối với các dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư) - Quảng Ninh
Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Đối với các dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư) - Quảng Ninh
Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Đối với các dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh) - Quảng Ninh
Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Đối với các dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ) - Quảng Ninh
Điều chỉnh chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh (Đối với các dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đầu tư) - Quảng Ninh
Điều chỉnh chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (Đối với các dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đầu tư) - Quảng Ninh
Chuyển nhượng dự án đầu tư (Đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh) - Quảng Ninh
Chuyển nhượng dự án đầu tư (Đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương của Thủ tướng Chính phủ) - Quảng Ninh
Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế - Quảng Ninh
Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài - Quảng Ninh
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư - Quảng Ninh
Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư - Quảng Ninh
Giãn tiến độ đầu tư - Quảng Ninh
Thành lập văn phòng điều hành của Nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC - Quảng Ninh
Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của Nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC - Quảng Ninh
Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của Nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC - Quảng Ninh
Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Đối với các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư) - Quảng Ninh
Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi Mẫu D - Quảng Ninh
Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam - Quảng Ninh
Điều chỉnh giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam - Quảng Ninh
Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam - Quảng Ninh
Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam - Quảng Ninh
Cấp Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam - Quảng Ninh
Điều chỉnh Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam - Quảng Ninh
Cấp lại Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam - Quảng Ninh
Chấp thuận địa điểm nghiên cứu lập quy hoạch - Quảng Ninh
Cấp chứng chỉ Quy hoạch - Quảng Ninh
Cấp phép Quy hoạch - Quảng Ninh
Thẩm định, phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh: Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết đô thị, nhiệm vụ quy hoạch chi tiết khu chức năng đặc thù, thỏa thuận tổng mặt bằng (kèm theo phương án kiến trúc công trình) - Quảng Ninh
Thẩm định, phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh: Quy hoạch chi tiết đô thị, quy hoạch chi tiết khu chức năng đặc thù, thỏa thuận tổng mặt bằng (kèm theo phương án kiến trúc công trình) - Quảng Ninh
Cung cấp thông tin quy hoạch - Quảng Ninh
Thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế (KCN, KKT) - Quảng Ninh
Kiểm tra, xác nhận các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế (KCN, KKT) - Quảng Ninh
Đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế (KCN, KKT) - Quảng Ninh
Thẩm định và phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết của dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế (KCN, KKT) - Quảng Ninh
Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp - Quảng Ninh
Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp - Quảng Ninh
Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động trong khu công nghiệp - Quảng Ninh
Đăng ký kế hoạch đưa người lao động đi thực tập ở nước ngoài dưới 90 ngày cho doanh nghiệp - Quảng Ninh

0
30