Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-107585-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Hoạt động tiền tệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Ninh
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Ninh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Sau khi có giấy phép đầu tư ra nước ngoài do Bộ Kế hoạch & Đầu tư cấp, Doanh nghiệp mở một tài khoản tiền gửi ngoại tệ tại ngân hàng được phép hoạt động ngoại hối để thực hiện dự án đầu tư ra nước ngo
Bước 2: Doanh nghiệp phải đăng ký về việc mở tài khoản ngoại tệ và tiến độ chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Quảng Ninh (nơi đặt trụ sở chính) sau khi đã mở tài khoản ngoại tệ tại ngân hàng được phép hoạt động ngoại hối
Bước 3: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Quảng Ninh xem xét thẩm định hồ sơ
Bước 4: Trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Quảng Ninh có trách nhiệm xác nhận việc mở tài khoản và đăng ký tiến độ chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài để nhà đầu tư Việt Nam làm cơ sở để chuyển tiền đầu tư ra nước ngoài thực hiện dự án đầu tư thông qua tài khoản đã mở ở ngân hàng được phép
Đơn đăng ký tài khoản và chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài (theo Mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2001/TT-NHNN đính kèm)
Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Giấy phép đầu tư ra nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp (bản sao có chứng thực)
Văn bản chấp thuận đầu tư do nước tiếp nhận đầu tư cấp (kèm bản dịch tiếng Việt có dấu và chữ ký xác nhận của Tổng giám đốc hoặc giám đốc)
Văn bản quy định tiến độ góp vốn đầu tư (ghi trong điều lệ hoặc hợp đồng liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh đã được cơ quan có thẩm quyền của nước tiếp nhận đầu tư phê duyệt (nếu có) hoặc bản dự kiến tiến độ góp vốn đầu tư của doanh nghiệp được phép đầu tư ra nước ngoài)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đăng ký tài khoản ngoại tệ và tiến độ chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xác nhận đăng ký tài khoản ngoại tệ và tiến độ chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-107585-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Hoạt động tiền tệ
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
21