Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-107736-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý các Khu công nghiệp Quảng Ninh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các Khu công nghiệp Quảng Ninh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Ban Quản lý
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Ban Quản lý
Bước 3: Ban Quản lý kiểm tra hồ sơ và trao giấy tiếp nhận hồ sơ cho nhà đầu tư
Bước 4: Nhà đầu tư căn cứ thời gian ghi trên giấy tiếp nhận hồ sơ đến Ban Quản lý nhận kết quả.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Chủ đầu tư nộp lại bản gốc giấy chứng nhận đầu tư cũ khi đến nhận Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh trường hợp thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư đồng thời với thủ tục điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh
Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư của Chi nhánh
Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư
Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đầu tư
Bản sửa đổi, bổ sung điều lệ của doanh nghiệp thành lập chi nhánh có đầy đủ chữ ký của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của người đại diện theo pháp luật, của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; của người đại diện theo pháp luật, của các thành viên hoặc người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; của người đại diện theo pháp luật, của các cổ đông sáng lập hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần (đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài) – trong trường hợp điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư của Chi nhánh có thay đổi nội dung của các hồ sơ đã ký trên.
Đối với trường hợp thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư đồng thời với thủ tục điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh, ngoài hồ sơ quy định trên, nhà đầu tư (nước ngoài) phải nộp kèm theo tương ứng hồ sơ sửa đổi, bổ sung nội dung đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp
Số bộ hồ sơ: 02 (bộ) trong đó ít nhất có 1 bộ hồ sơ gốc
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư: Phụ lục I-5
Tải về
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, VPĐD (Nếu có thay đổi về nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh): Phụ lục III-4
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập chi nhánh - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-107736-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Đầu tư
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
24