Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-107878-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Lao động – Việc làm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài chính
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính Doanh nghiệp nộp trực tiếp hồ sơ xếp hạng doanh nghiệp hoặc gửi bưu điện theo hình thức thư bảo đảm đến Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc (kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
: Doanh nghiệp tự xây dựng hồ sơ xếp hạng doanh nghiệp
+ Công văn đề nghị.
+ Bảng tính điểm theo các chỉ tiêu xếp hạng.
+ Biểu tổng hợp số lao động thực tế sử dụng bình quân của doanh nghiệp.
+ Danh sách các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc của doanh nghiệp.
+ Bản sao có công chứng quyết định thành lập và giấy đăng ký kinh doanh.
+ Bản sao báo cáo tài chính 02 năm trước liền kề và kế hoạch năm xếp hạng.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bảng tính điểm theo các chỉ tiêu xếp hạng -Mẫu số 1
Biểu tổng hợp số lao động thực tế sử dụng bình quân - Mẫu số 3
Danh sách các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc - Mẫu số 4
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục Đề nghị xếp hạng doanh nghiệp - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-107878-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Lao động – Việc làm
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
47