Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-108090-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Người lao động nộp trực tiếp đơn đề nghị cấp kinh phí hỗ trợ đào tạo ngoại ngữ, giáo dục định hướng nghề tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Thời hạn giải quyết: Giải quyết trong ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Phiếu chi tiền
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
: Người lao động viết đơn đề nghị cấp kinh phí hỗ trợ đào tạo ngoại ngữ, giáo dục định hướng nghề gửi Sở Lao động Thươn g binh và Xã hội trước khi người lao động đi làm việc tại nước ngoài
+ Đơn Đề nghị cấp kinh phí hỗ trợ đào tạo ngoại ngữ, giáo dục định hướng nghề.
+ Bản sao (có công chứng) hộ khẩu và chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức trước khi đi làm việc ở nước ngoài.
+ Bản sao (không cần công chứng) các loại giấy tờ: Chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu, vé máy bay.
+ Bản sao (không cần công chứng) hợp đồng đi làm việc tại nước ngoài giữa doanh nghiệp xuất khẩu lao động với người lao động.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp kinh phí hỗ trợ đào tạo ngoại ngữ, giáo dục định hướng nghề - Mẫu số 03
Căn cứ pháp lý
Không có
Văn bản công bố thủ tục
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục Đề nghị cấp kinh phí hỗ trợ đào tạo ngoại ngữ, giáo dục định hướng nghề cho người lao động có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Quảng Ninh đi xuất khẩu lao động qua các doanh nghiệp không do Sở Lao động Thương binh và Xã hội giới thiệu - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-108090-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
23