Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-108193-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Trung tâm hành chính công tỉnh
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Trung tâm hành chính công tỉnh
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đủ hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công tỉnh
Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đúng, chưa đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả cho tổ chức cá nhân
Chuyển hồ sơ về Sở Nông nghiệp & PTNT để giải quyết
Thời gian thực hiện trong 01 ngày
Bước 2: Bộ phận một cửa của Sở Nông nghiệp & PTNT nhận hồ sơ, chuyển Phòng trồng trọt thuộc Sở tiếp nhận hồ sơ, xử lý trình Lãnh đạo duyệt kết quả
Lưu trữ hồ sơ, vào sổ theo dõi và chuyển lại kết quả cho bộ phận một cửa của Sở
Bộ phận một cửa Sở chuyển kết quả sang Trung tâm hành chính công tỉnh
Bước 3: Trong thời gian 01 ngày, cán bộ tại Trung tâm hành chính công tỉnh trả kết quả cho tổ chức, cá nhân, thu lại giấy biên nhận
Bản công bố hợp quy (theo mẫu)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản công bố hợp quy đối với phân bón (Phụ lục số 2, ban hành kèm theo Thông tư số 36/2010/TT-BNNPTNT ngày 24/6/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tiếp nhận công bố hợp quy chất lượng phân bón (của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phân bón trên địa bàn tỉnh) - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-108193-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
24