Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-109121-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Lao động, tiền lương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Quảng Ninh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an tỉnh, Sở Tư Pháp
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa - Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh
Bước 3: Cán bộ Bộ phận một cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh kiểm tra hồ sơ và trao “Phiếu tiếp nhận hồ sơ” cho nhà đầu tư
Bước 4: Nhà đầu tư căn cứ thời gian ghi trên “Phiếu tiếp nhận hồ sơ” đến Bộ phận một cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh nhận kết quả
Đối với người nước ngoài được cấp GPLĐ lần đầu, hồ sơ gồm:
- Văn bản chứng minh việc người sử dụng lao động đã thông báo nhu cầu tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người nước ngoài theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 46/2011/NĐ-CP.
Trường hợp người sử dụng lao động đã thông báo ít nhất 02 (hai) số báo Trung ương và 02 (hai) số báo địa phương về việc tuyển lao động Việt Nam theo quy định mà không tuyển được thì trong thời hạn 36 (ba mươi sáu) tháng kể từ lần thông báo cuối cùng, người sử dụng lao động được tuyển người nước ngoài và không phải thông báo nhu cầu tuyển lao động trên báo trung ương và báo địa phương.
Trường hợp người sử dụng lao động tuyển người nước ngoài thông qua tổ chức giới thiệu việc làm thì không phải thông báo nhu cầu tuyển lao động trên báo trung ương và địa phương.
- Văn bản đề nghị cấp GPLĐ của người sử dụng lao động, đối tác phía Việt Nam hoặc đại diện của tổ chức phi chính phủ nước ngoài (Theo mẫu số 7 của Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐTBXH)
- Phiếu đăng ký dự tuyển lao động của người nước ngoài (Theo mẫu số 1 của Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐTBXH)
- Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người nước ngoài cư trú ở nước ngoài trước khi đến Việt Nam cấp. Trường hợp người nước ngoài hiện đã cư trú tại Việt Nam từ đủ 06 (sáu) tháng trở lên thì chỉ cần phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi người nước ngoài đang cư trú cấp
- Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở nước ngoài hoặc giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở Việt Nam theo quy định của Bộ Y tế.
- Chứng nhận về trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao của người nước ngoài, bao gồm bằng hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp đại học hoặc trên đại học, phù hợp với vị trí công việc mà người nước ngoài dự kiến sẽ đảm nhận
* Đối với một số nghề, công việc, việc chứng nhận về trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao của người nước ngoài có thể thay thế bằng các giấy tờ sau đây:
+ Giấy công nhận là nghệ nhân những ngành nghề truyền thống do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp đối với người nước ngoài là nghệ nhân những ngành nghề truyền thống
+ Bản xác nhận hoặc các GPLĐ hoặc các bản hợp đồng lao động xác định có ít nhất 05 (năm) kinh nghiệm trong nghề nghiệp, trong điều hành sản xuất, quản lý và phù hợp với vị trí công việc mà người nước ngoài dự kiến sẽ đảm nhận. Bản xác nhận ít nhất 05 (năm) kinh nghiệm nêu trên do các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức mà người nước ngoài đã làm việc xác nhận
+ Bản liệt kê các câu lạc bộ bóng đá mà cầu thủ đó đã tham gia thi đấu và phải có chứng nhận của câu lạc bộ mà cầu thủ đó đã tham gia thi đấu liền trước đó đối với cầu thủ bóng đá
+ Bằng lái máy bay vận tải hàng không do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với phi công nước ngoài
+ Giấy phép bảo dưỡng tàu bay do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với người nước ngoài làm công việc bảo dưỡng tàu bay
+ Các trường hợp khác theo quy định của Thủ tướng Chính phủ
- 03 (ba) ảnh màu (kích thước 3cm x 4cm, đầu để trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, phông ảnh màu trắng), ảnh chụp không quá 06 (sáu) tháng tính từ thời điểm người nước ngoài nộp hồ sơ
Đối với người nước ngoài đã được cấp GPLĐ, hồ sơ gồm:
- Văn bản chứng minh việc người sử dụng lao động đã thông báo nhu cầu tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người nước ngoài theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 46/2011/NĐ-CP.
Trường hợp người sử dụng lao động đã thông báo ít nhất 02 (hai) số báo Trung ương và 02 (hai) số báo địa phương về việc tuyển lao động Việt Nam theo quy định mà không tuyển được thì trong thời hạn 36 (ba mươi sáu) tháng kể từ lần thông báo cuối cùng, người sử dụng lao động được tuyển người nước ngoài và không phải thông báo nhu cầu tuyển lao động trên báo trung ương và báo địa phương.
Trường hợp người sử dụng lao động tuyển người nước ngoài thông qua tổ chức giới thiệu việc làm thì không phải thông báo nhu cầu tuyển lao động trên báo trung ương và địa phương.
- Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động, đối tác phía Việt Nam hoặc đại diện của tổ chức phi chính phủ nước ngoài (Theo mẫu số 7 của Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐTBXH)
- Các giấy tờ của người nước ngoài và các văn bản có liên quan:
+ Đối với người nước ngoài đã được cấp GPLĐ và đang còn hiệu lực mà có nhu cầu làm việc cho doanh nghiệp khác cùng vị trí công việc đã ghi trong GPLĐ phải có 03 (ba) ảnh màu và GPLĐ đã được cấp hoặc bản sao GPLĐ đã được cấp
+ Đối với người nước ngoài đã được cấp GPLĐ và đang còn hiệu lực mà có nhu cầu làm công việc khác vị trí công việc đã ghi trong GPLĐ phải có Giấy chứng nhận sức khỏe; chứng nhận trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao; 03 ảnh màu 3x4cm theo quy định tại điểm c, d và đ khoản 2 Điều 4 Nghị định 34/2008/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 2 Điều 1 Nghị định 46/2011/NĐ-CP) và GPLĐ đã được cấp hoặc bản sao GPLĐ đã được cấp
+ Đối với người nước ngoài đã được cấp GPLĐ nhưng hết hiệu lực hoặc vô hiệu có nhu cầu làm việc cho doanh nghiệp khác cùng vị trí công việc đã ghi trong GPLĐ trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày GPLĐ hết hiệu lực hoặc vô hiệu thì phải có Giấy chứng nhận sức khỏe; 03 ảnh màu 3x4cm theo quy định tại điểm c và đ khoản 2 Điều 4 Nghị định 34/2008/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 2 Điều 1 Nghị định 46/2011/NĐ-CP) và GPLĐ đã được cấp hoặc bản sao GPLĐ đã được cấp
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Phiếu đăng ký dự tuyển lao động của người nước ngoài (Theo mẫu số 1 của Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH ngày 03/11/2011 của Bộ LĐTBXH)
Tải về
Văn bản đề nghị cấp GPLĐ của người sử dụng lao động, đối tác phía Việt Nam hoặc đại diện của tổ chức phi chính phủ nước ngoài (Theo mẫu số 7 của Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH ngày 03/11/2011 của Bộ LĐTBXH)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Giấy phép lao đông 400.000 đồng / 01 giấy phép
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong Khu công nghiệp - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-109121-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Lao động, tiền lương
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
25