Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-109149-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Lao động, tiền lương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các Khu công nghiệp Quảng Ninh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban Quản lý các Khu công nghiệp Quảng Ninh
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các Khu công nghiệp Quảng Ninh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Ban Quản lý
Bước 3: Ban Quản lý kiểm tra hồ sơ và trao giấy tiếp nhận hồ sơ cho doanh nghiệp
Bước 4: Doanh nghiệp căn cứ thời gian ghi trên giấy tiếp nhận hồ sơ đến Ban Quản lý nhận kết quả
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Các giấy tờ trong hồ sơ trên do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp hoặc công chứng, chứng thực phải được hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và dịch ra tiếng Việt Nam, bản dịch, bản sao phải được công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam. (Quy định tại Khoản 2, Điều 4 Nghị định 34/2008/NĐ-CP ngày 25/03/2008 quy định về tuyển dụng và quản lý lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam)
Văn bản đề nghị gia hạn Giấy phép lao động của người sử dụng lao động (theo mẫu) trong đó phải nêu rõ lý do chưa đào tạo được người Việt Nam để thay thế, họ tên những người Việt Nam đã và đang được đào tạo, kinh phí đào tạo, thời gian đào tạo, địa điểm đào tạo để thay thế người lao động nước ngoài
Bản sao (không công chứng) hợp đồng lao động (có xác nhận của người sử dụng lao động) hoặc văn bản của phía nước ngoài cử người lao động nước ngoài tiếp tục làm việc tại VN hoặc bản sao (không công chứng) hợp đồng ký kết giữa đối tác Việt Nam và phía nước ngoài
Giấy phép lao động đã được cấp
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép lao động của người sử dụng lao động
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp gia hạn Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tai Việt Nam 200.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Gia hạn Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong các Khu công nghiệp - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-109149-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Lao động, tiền lương
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
17