Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-109174-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Lao động, tiền lương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quảng Ninh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban Quản lý các Khu công nghiệp Quảng Ninh (nay là Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh)
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an tỉnh, Sở Tư Pháp
Cách thức thực hiện: Hồ sơ được nộp tại Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa - Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh
Bước 3: Cán bộ Bộ phận một cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh kiểm tra hồ sơ và trao “Phiếu tiếp nhận hồ sơ” cho nhà đầu tư
Bước 4: Nhà đầu tư căn cứ thời gian ghi trên “Phiếu tiếp nhận hồ sơ” đến Bộ phận một cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh nhận kết quả
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Thời hạn của Giấy phép lao động được cấp lại bằng thời gian của Giấy phép lao động đã được cấp trừ đi thời gian người nước ngoài đã làm việc tính đến thời điểm đề nghị cấp lại Giấy phép lao động
- Văn bản đề nghị cấp lại Giấy phép lao động của người nước ngoài (Theo mẫu số 9 của Thông tư 31/2011/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐTBXH)
- Giấy phép lao động đã được cấp trong trường hợp GPLĐ bị hỏng; thay đổi về hộ chiếu, nơi làm việc
- 03 ảnh màu (kích thước 3x4, đầu để trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, phông ảnh màu trắng). Ảnh chụp không quá 06 (sáu) tháng tính từ thời điểm người nước ngoài nộp hồ sơ
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Văn bản đề nghị cấp lại GPLĐ của người nước ngoài (Theo mẫu số 9 của Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH ngày 03/11/2011 của Bộ LĐTBXH)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Giấy phép lao đông 300.000 VNĐ nộp tại Ban Quản lý các KCN khi nhận GPLĐ
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong Khu công nghiệp - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-109174-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Lao động, tiền lương
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
30