Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-109510-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản
Cơ quan phối hợp (nếu có): Trung tâm hành chính công tỉnh
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Trung tâm hành chính công tỉnh
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Sổ Danh bạ thuyền viên tàu cá
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đủ hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công tỉnh (đối với tàu từ 20 cv trở lên)
+ Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đúng, chưa đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả cho tổ chức cá nhân
+ Chuyển hồ sơ về Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản Quảng Ninh để giải quyết
+ Thời gian thực hiện trong 01 ngày
Bước 2: Trong thời gian 01 ngày Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản thực hiện các công việc sau:
+ Bộ phận một cửa của Chi cục nhận hồ sơ, vào sổ theo dõi, trình Lãnh đạo Chi cục
+ Lãnh đạo Chi cục phân công cho bộ phận chuyên môn (Phòng quản lý tàu cá) thực hiện
+ Bộ phận chuyên môn tiếp nhận hồ sơ, xử lý điền các thông tin, ghi danh sách thuyền viên vào Sổ danh bạ thuyền viên tàu cá và trình Lãnh đạo Chi cục ký duyệt, chuyển văn thư đóng dấu
+ Văn thư chuyển lại Sổ danh bạ thuyền viên tàu cá đã đóng dấu cho bộ phận chuyên môn, lưu trữ hồ sơ, vào sổ theo dõi, ghi biên lai thu phí, lệ phí và chuyển lại kết quả cho bộ phận một cửa của Chi cục
+ Bộ phận một cửa Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản chuyển kết quả sang Trung tâm hành chính công tỉnh (nơi tiếp nhận thủ tục hành chính)
Bước 3: Trong thời gian 01 ngày, cán bộ tại Trung tâm hành chính công tỉnh trả kết quả cho tổ chức, cá nhân (nơi tiếp nhận thủ tục hành chính), thu lại giấy biên nhận, thu phí, lệ phí theo quy định
Tờ khai đăng ký danh sách thuyền viên tàu cá kèm theo danh sách thuyền viên tàu cá (theo mẫu)
Chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với các chức danh quy định trên tàu cá hoặc Chứng minh thư nhân dân (bản sao)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai đăng ký danh sách thuyền viên tàu cá (Phụ lục số 9, Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Cấp mới: 40.000đ/lần Cấp lại: 20.000đ/lần
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký thuyền viên và cấp sổ danh bạ thuyền viên tàu cá - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-109510-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Thủy sản
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
23