Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-109534-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ninh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ninh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính Hoặc trực tiếp tại bến, cảng cá của địa phương khi kết hợp đi kiểm tra biển
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Các tổ chức, cá nhân chuẩn bị đủ hồ sơ theo quy định của Nhà nước
Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận 1 cửa thuộc Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản
Bước 3: Bộ phận 1 cửa có trách nhiệm viết giấy hẹn và trả kết quả
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Không khai thác các loài thuỷ sản mà Bộ Thuỷ sản công bố trữ lượng nguồn lợi bị suy giảm nghiêm trọng hoặc có nguy cơ tuyệt chủng trong thời hạn còn hiệu lực của quyết định công bố; khai thác các loài sống trong vùng nước tự nhiên làm giống có kích thước nhỏ hơn kích thước tối thiểu cho phép khai thác được quy định tại Thông tư 02/2006/TT-BTS, trừ trường hợp được cơ quan quản lý nhà nước về khai thác và BVNL thuỷ sản cấp tỉnh cho phép
Không khai thác thuỷ sản tại các khu vực cấm khai thác của các khu bảo tồn biển, khu bảo tồn vùng nước nội địa; các khu vực cấm khai thác, các khu vực cấm khai thác trong năm
Đơn xin cấp giấy phép khai thác thuỷ sản
Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá (bản sao)
Giấy chứng nhận an toàn tàu cá (đối với tàu có tổng công suất máy chính từ 20cv trở lên) (bản sao)
Sổ danh bạ thuyền viên (đối với tàu cá có tổng công suất máy chính từ 20cv trở lên) (bản sao)
Bằng thuyền trưởng, máy trưởng (đối với tàu cá có tổng công suất máy chính từ 20cv trở lên) (bản sao)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin cấp Giấy phép khai thác thuỷ sản
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp Giấy phép khai thác thuỷ sản 40.000đ/lần
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép khai thác thủy sản - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-109534-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Thủy sản
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
20