Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-109643-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Quy hoạch xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Sở, ngành liên quan (tuỳ từng trường hợp cụ thể)
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với tổ chức: - Tự lập và hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ; Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng; Quyết định số 4444/2007/QĐ-UBND ngày 29/11/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh; hoặc đến Sở Xây dựng để được hướng dẫn cụ thể nếu có vướng mắc;
- Nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” Sở Xây dựng;
- Nhận phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;
- Nhận kết quả tại bộ phận “một cửa”.
Đối với Sở Xây dựng: - Hướng dẫn tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định;
- Tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận “một cửa”;
- Viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;
- Trả kết quả tại bộ phận “một cửa”.
- Tờ trình (đơn) đề nghị phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng của Chủ đầu tư, văn bản chấp thuận địa điểm (có sơ đồ địa điểm kèm theo), văn bản chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh (nếu có);
- Nhiệm vụ quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
- Thiết kế sơ phác công trình;
- Bản đồ khảo sát hiện trạng (tỷ lệ phù hợp với hồ sơ quy hoạch trình duyệt) theo hệ toạ độ VN 2000-kinh tuyến trục 107045’ có xác nhận của cơ quan cấp toạ độ (đối với các vùng sâu, xa chưa có hệ toạ độ nhà nước thì cho phép sử dụng bản đồ địa hình hệ toạ độ giả định);
- Thuyết minh quy hoạch;
- Bản đồ vị trí và giới hạn khu đất;
- Các bản đồ hiện trạng về kiến trúc, cảnh quan, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và đánh giá quỹ đất xây dựng;
- Bản đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan;
- Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất (có ý kiến thoả thuận của Ủy ban nhân dân cấp huyện);
- Các bản đồ quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật;
- Các bản đồ chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật;
- Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật;
- Các bản vẽ thiết kế đô thị (đối với quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500);
- Đĩa CD ghi thuyết minh và các bản vẽ quy hoạch.
Số bộ hồ sơ: 7 bộ
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định quy hoạch chi tiết xây dựng - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-109643-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Quy hoạch xây dựng
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
30