Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-109657-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh.
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép xây dựng công trình
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm hành chính công cấp Tỉnh để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công cấp Tỉnh
Bước 3: Trung tâm hành chính công cấp Tỉnh kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ), viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả
Bước 4: Tổ chức căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm hành chính công cấp Tỉnh nhận kết quả
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Phù hợp với quy hoạch xây dựng, mục đích sử dụng đất, mục tiêu đầu tư
- Tùy thuộc vào quy mô, tính chất, địa điểm xây dựng, công trình được cấp Giấy phép xây dựng phải: Tuân thủ các quy định về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng; đảm bảo an toàn công trình và công trình lân cận và các yêu cầu về: Giới hạn tĩnh không, độ thông thủy, bảo đảm các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật, phòng cháy chữa cháy (viết tắt PCCC), hạ tầng kỹ thuật (giao thông, điện, nước, viễn thông), hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa và đảm bảo khoảng cách đến các công trình dễ cháy, nổ, độc hại, các công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia
Nếu công trình liên quan đến các điều kiện nào quy định tại Điều 8, Điều 9 của Quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (Ban hành kèm theo Quyết định số 929/2013/QĐ-UBND ngày 11/4/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh) thì gửi hồ sơ để lấy ý kiến của các cơ quan có chức năng quản lý Nhà nước về các lĩnh vực đó; nếu công trình không liên quan đến các điều kiện nào quy định tại Điều 9, Điều 10 Quyết định số 929/2013/QĐ-UBND ngày 11/4/2013 thì không phải lấy ý kiến của các cơ quan này
- Hồ sơ thiết kế xây dựng phải được tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện; thiết kế phải được thẩm định, phê duyệt theo quy định
- Các yêu cầu khác: theo quy định tại Điều 9 Quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (Ban hành kèm theo Quyết định số 929/2013/QĐ-UBND ngày 11/4/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh)
Đối với công trình không theo tuyến:
- Đơn đề nghị cấp Giấy phép xây dựng (theo mẫu)
- Bản sao được công chứng hoặc chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai
- Hai bộ bản vẽ thiết kế, mỗi bộ gồm:
+ Bản vẽ mặt bằng vị trí công trình trên lô đất tỷ lệ 1/100 - 1/500, kèm theo sơ đồ vị trí công trình
+ Bản vẽ các mặt bằng, các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của công trình, tỷ lệ 1/50 - 1/200
+ Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/100 - 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50, kèm theo sơ đồ đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật về giao thông; cấp nước; thoát nước mưa, nước bẩn; xử lý nước thải; cấp điện; thông tin liên lạc; các hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác liên quan đến dự án, tỷ lệ 1/50 - 1/200
- Riêng đối với công trình tôn giáo phải có văn bản chấp thuận về sự cần thiết xây dựng và quy mô công trình của cơ quan Tôn giáo theo phân cấp
- Các tài liệu khác của hồ sơ: theo Điều 18 của Quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (Ban hành kèm theo Quyết định số 929/2013/QĐ-UBND ngày 11/4/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh)
Đối với Công trình theo tuyến trong đô thị:
- Đơn đề nghị cấp Giấy phép xây dựng (theo mẫu)
- Bản sao được công chứng hoặc chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai
- Hai bộ bản vẽ thiết kế, mỗi bộ gồm:
+ Sơ đồ vị trí, hướng tuyến công trình.
+ Bản vẽ mặt bằng tổng thể hoặc bản vẽ bình đồ công trình tỷ lệ 1/500 - 1/5000
+ Bản vẽ các mặt cắt ngang chủ yếu của tuyến công trình tỷ lệ 1/50 - 1/200
+ Riêng đối với công trình ngầm phải bổ sung thêm: Bản vẽ các mặt cắt ngang, các mặt cắt dọc thể hiện chiều sâu công trình tỷ lệ 1/50 - 1/200; Sơ đồ đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài công trình
- Các tài liệu khác của hồ sơ: Theo Điều 18 của Quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (Ban hành kèm theo Quyết định số 929/2013/QĐ-UBND ngày 11/4/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh)
Đối với Công trình tượng đài, tranh hoành tráng:
- Đơn đề nghị cấp Giấy phép xây dựng (theo mẫu)
- Bản sao được công chứng hoặc chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.
- Bản sao có chứng thực giấy phép hoặc văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý Nhà nước về văn hoá, di tích lịch sử theo phân cấp
- Hai bộ bản vẽ thiết kế, mỗi bộ gồm:
+ Sơ đồ vị trí công trình tỷ lệ 1/100 - 1/500
+ Bản vẽ mặt bằng công trình tỷ lệ 1/100 - 1/500
+ Bản vẽ mặt đứng, mặt cắt chủ yếu công trình tỷ lệ 1/50 - 1/200
- Các tài liệu khác của hồ sơ: Theo Điều 18 của Quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (Ban hành kèm theo Quyết định số 929/2013/QĐ-UBND ngày 11/4/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh)
Đối với Công trình của các cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế:
Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép xây dựng đối với công trình của các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế và cơ quan nước ngoài khác đầu tư tại Việt Nam được thực hiện theo quy định tại đối với các công trình không theo tuyến và các điều khoản quy định của Hiệp định hoặc thoả thuận đã được ký kết với Chính phủ Việt Nam
Số bộ hồ sơ: - Số lượng hồ sơ: 01 bộ - Số lượng bản vẽ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản kê khai kinh nghiệm của tổ chức thiết kế (Phụ lục số 9 Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng)
Tải về
Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng (Phụ lục số 6, Mẫu 1 Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng)
Tải về
Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng (Phụ lục số 6, Mẫu 2 Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng)
Tải về
Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng (Phụ lục số 7 Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng)
Tải về
Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng (Phụ lục số 8 Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 100.000 đồng/giấy phép
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp mới giấy phép xây dựng công trình - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-109657-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Xây dựng
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
29