Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-109677-TT-SĐ01
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với cá nhân xin cấp chứng chỉ:: - Tự lập và hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng; hoặc đến Sở Xây dựng để được hướng dẫn cụ thể nếu có vướng mắc
- Nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” Sở Xây dựng
- Nhận phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả
- Nộp lệ phí tại bộ phận Kế toán Sở Xây dựng
- Nhận kết quả tại bộ phận “một cửa”
Đối với Sở Xây dựng:: - Hướng dẫn tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định
- Tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận “một cửa”
- Viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả
- Thu tiền lệ phí theo quy định tại bộ phận Kế toán
- Trả kết quả tại bộ phận “một cửa”
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Có quyền công dân và có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật
- Có đạo đức nghề nghiệp, có hồ sơ xin cấp chứng chỉ và đã nộp lệ phí theo quy định
- Đã trực tiếp tham gia thực hiện thiết kế hoặc thi công xây dựng từ 3 năm trở lên hoặc đã tham gia thực hiện thiết kế, thi công xây dựng ít nhất 5 công trình được nghiệm thu bàn giao
- Đã thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình từ 3 năm trở lên (áp dụng đối với trường hợp trước khi Luật Xây dựng có hiệu lực thi hành)
Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu tại Phụ lục số 1 Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng
02 Ảnh màu cỡ 3x4 chụp trong năm đăng ký
Bản sao có công chứng Bằng tốt nghiệp đại học trở lên (đối với chứng chỉ hành nghề loại màu đỏ) hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp (đối với chứng chỉ hành nghề loại màu hồng) thuộc chuyên ngành đào tạo phù hợp với nội dung xin đăng ký hành nghề, do cơ sở đào tạo hợp pháp của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp
Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn về hoạt động xây dựng liên quan đến lĩnh vực xin cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu tại Phụ lục số 2 của Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng; Bản khai có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc Hội nghề nghiệp (nếu là hội viên Hội nghề nghiệp). Người ký xác nhận phải chịu trách nhiệm về sự trung thực của nội dung xác nhận
Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng phù hợp với loại công trình xin cấp chứng chỉ do cơ sở đào tạo được Bộ Xây dựng công nhận cấp
Bản sao chứng minh thư có công chứng; đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải có giấy phép cư trú tại Việt Nam theo quy định của pháp luật
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt động xây dựng (theo mẫu tại Phụ lục số 2 của Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng)
Tải về
Đơn đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề (theo mẫu tại Phụ lục số 1 của Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 200.000 đồng/chứng chỉ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp mới chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-109677-TT-SĐ01
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Xây dựng
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [1]
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
26