Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-109718-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính Hoặc trực tiếp tại bến, cảng cá của địa phương khi kết hợp đi kiểm tra biển
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Các tổ chức, cá nhân chuẩn bị đủ hồ sơ theo quy định của Nhà nước
Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận 1 cửa thuộc Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản
Bước 3: Bộ phận 1 cửa có trách nhiệm viết giấy hẹn và trả kết quả
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
* Không sử dụng chất nổ, xung điện và hoá chất độc hại để khai thác thuỷ sản;
* Không sử dụng các nghề hoặc công cụ chuyên khai thác cá nóc;
* Không làm các nghề sử dụng ngư cụ có kích thước mắt lưới nhỏ hơn quy định theo thông tư 02/2006/TT-BTS;
* Không làm các nghề và loại tàu khai thác thuỷ sản bị cấm hoạt động tại một số tuyến khai thác:
* Tuyến bờ: Nghề lưới kéo (trừ lưới kéo tầng mặt); các nghề kết hợp ánh sáng có tổng công suất nguồn sáng vượt quá 500w; các nghề khai thác thuỷ sản sử dụng tàu cá lắp máy có công suất máy chính lớn hơn 20cv và thuyền không lắp máy có chiều dài đường nước thiết kế lớn hơn 15m;
* Tuyến lộng: Các nghề kết hợp ánh sáng làm nghề lưới vó, câu mực, câu chụp, pha xúc có nguồn sáng vượt quá 5.000w. Đối với nghề pha xúc công suất của mỗi bóng đèn không vượt quá 2.000w; các nghề khai thác thuỷ sản sử dụng tàu cá có tổng công suất máy chính lớn hơn 90cv;
* Các tàu khai thác thuỷ sản đóng mới có công suất máy chính hoặc sử dụng các nghề bị cấm phát triển theo quy định của Bộ Thuỷ sản hoặc quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã được đồng ý của Bộ Thuỷ sản (Các nghề kết hợp ánh sáng hoạt động tại tuyến bờ và tuyến lộng; các nghề te, xiệp, xịch, đáy trong sông, đáy biển; tàu lắp máy có công suất dưới 90cv làm nghề lưới kéo cá; tàu lắp máy dưới 30cv làm các nghề khác);
* Nộp lại giấy phép khai thác thuỷ sản đã cấp (bản gốc).
Không khai thác các loài thuỷ sản mà Bộ Thuỷ sản công bố trữ lượng nguồn lợi bị suy giảm nghiêm trọng hoặc có nguy cơ tuyệt chủng trong thời hạn còn hiệu lực của quyết định công bố; khai thác các loài sống trong vùng nước tự nhiên làm giống có kích thước nhỏ hơn kích thước tối thiểu cho phép khai thác được quy định tại Thông tư 02/2006/TT-BTS, trừ trường hợp được cơ quan quản lý nhà nước về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản cấp tỉnh cho phép
Không khai thác thuỷ sản tại các khu vực cấm khai thác của các khu bảo tồn biển, khu bảo tồn vùng nước nội địa; các khu vực cấm khai thác, các khu vực cấm khai thác trong năm
Đơn xin đổi và cấp lại giấy phép khai thác thuỷ sản
Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá (bản sao)
Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá (đối với trường hợp xin đổi giấy phép do thay đổi tàu cá thuộc diện phải đăng kiểm) (bản sao)
Giấy phép khai thác thuỷ sản đã được cấp (bản chính)
Giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp bị mất giấy phép hoặc giấy phép rách nát, hư hỏng
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin đổi và cấp lại giấy phép khai thác thuỷ sản
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp lại Giấy phép khai thác thuỷ sản 20.000đ
Lệ phí đổi Giấy phép khai thác thuỷ sản 40.000đ/lần
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp đổi, cấp lại giấy phép khai thác thủy sản - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-109718-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Thủy sản
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
22