Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-109771-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Nông nghiệp – Nông thôn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản
Cơ quan phối hợp (nếu có): Trung tâm hành chính công tỉnh
Cách thức thực hiện: - Trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh
- Qua đường bưu điện
- Gửi qua Fax có xác nhận qua điện thoại (sau đó Cơ sở gửi 01 Giấy đăng ký kiểm tra bản chính tới cơ quan kiểm tra, các hồ sơ còn lại cơ sở cung cấp khi Đoàn kiểm tra đến kiểm tra tại cơ sở)
- Thư điện tử (sau đó Cơ sở gửi 01 Giấy đăng ký kiểm tra hoặc báo cáo khắc phục sai lỗi tới Cơ quan kiểm tra, các hồ sơ còn lại Cơ sở cung cấp khi Đoàn kiểm tra đến kiểm tra)
- Mạng điện tử (sau đó Cơ sở gửi 01 Giấy đăng ký kiểm tra hoặc báo cáo khắc phục sai lỗi tới Cơ quan kiểm tra, các hồ sơ còn lại Cơ sở cung cấp khi Đoàn kiểm tra đến kiểm tra)
Thời hạn giải quyết: 22 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: - Công nhận kết quả kiểm tra, thông báo kết quả kiểm tra đạt yêu cầu tới Cơ sở/Thông báo kết quả đối với Cơ sở chưa đủ điều kiện - Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm ATTP trong sản xuất, kinh doanh thủy sản (nếu có yêu cầu)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: - Cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản có đăng ký kinh doanh chỉ có sản phẩm phục vụ tiêu thụ nội địa và Tàu cá (có công suất máy chính 50 CV trở lên) chỉ có sản phẩm phục vụ tiêu thụ nội địa chuẩn bị đủ hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ đăng ký kiểm tra tại Trung tâm hành chính công tỉnh.
Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đúng, chưa đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả cho tổ chức cá nhân;
Chuyển hồ sơ về Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản để giải quyết.
Thời gian thực hiện trong 01 ngày
Bước 2: Bộ phận một cửa của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản nhận hồ sơ; Chi cục thông báo cho Cơ sở thời gian sẽ tiến hành kiểm tra
Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tiến hành kiểm tra tại cơ sở
+ Đối với cơ sở đạt yêu cầu: Thông báo kết quả kiểm tra tới cơ sở và cấp Giấy chứng nhận (nếu có yêu cầu)
+ Đối với cơ sở không đạt yêu cầu:
Thông báo kết quả và yêu cầu thời hạn báo cáo kết quả khắc phục
Kiểm tra lần hai: Thông báo kết quả kiểm tra tới cơ sở đạt yêu cầu và cấp Giấy chứng nhận (nếu có yêu cầu) hoặc thông báo cơ quan có thẩm quyền thực hiện xử phạt hành chính, đồng thời kiến nghị tới các cơ quan chức năng xem xét thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã cấp cho cơ sở không đạt yêu cầu kiểm tra lần hai
+ Lưu trữ hồ sơ, ghi biên lai thu phí, lệ phí và chuyển lại kết quả cho bộ phận một cửa của Chi cục
Bộ phận một cửa Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản chuyển kết quả sang Trung tâm hành chính công tỉnh (nơi tiếp nhận thủ tục hành chính)
Bước 3: Trong thời gian 01 ngày, cán bộ tại Trung tâm hành chính công tỉnh trả kết quả cho tổ chức, cá nhân (nơi tiếp nhận thủ tục hành chính), thu lại giấy biên nhận, thu phí, lệ phí theo quy định
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải bảo đảm các điều kiện sau đây:
- Có địa điểm, diện tích thích hợp, có khoảng cách an toàn đối với nguồn gây độc hại, nguồn gây ô nhiễm và các yếu tố gây hại khác
- Có đủ nước đạt quy chuẩn kỹ thuật phục vụ sản xuất, kinh doanh thực phẩm
- Có đủ trang thiết bị phù hợp để xử lý nguyên liệu, chế biến, đóng gói, bảo quản và vận chuyển các loại thực phẩm khác nhau; có đủ trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện rửa và khử trùng, nước sát trùng, thiết bị phòng, chống côn trùng và động vật gây hại
- Có hệ thống xử lý chất thải và được vận hành thường xuyên theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường
- Duy trì các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và lưu giữ hồ sơ về nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm và các tài liệu khác về toàn bộ quá trình sản xuât, kinh doanh thực phẩm
- Tuân thủ quy định về sức khỏe, kiến thức và thực hành của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm
Giấy đăng ký kiểm tra (theo mẫu)
Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Cơ sở (không áp dụng đối với tàu cá)
Báo cáo hiện trạng về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của Cơ sở (không áp dụng đối với tàu cá) (theo mẫu)
Bản tổng hợp kế hoạch HACCP cho nhóm sản phẩm tương tự đăng ký kiểm tra (áp dụng đối với các Cơ sở thuộc diện bắt buộc phải xây dựng và thực hiện Chương trình đảm bảo CL, ATTP theo nguyên tắc HACCP theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02- 02:2009/BNNPTNT)
Đối với các Cơ sở đăng ký kiểm tra sau khi khắc phục sai lỗi của lần kiểm tra trước chỉ lập hồ sơ bao gồm: 01 (một) báo cáo kết quả khắc phục các sai lỗi (theo mẫu) gửi cho Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Báo cáo hiện trạng điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của Cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản (Phụ lục 2 Ban hành kèm theo Thông tư số 55/2011/TT-BNNPTNT ngày 03/8/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
Tải về
Báo cáo kết quả khắc phục các sai lỗi (Phụ lục 3 Ban hành kèm theo Thông tư số 55/2011/TT-BNNPTNT ngày 03/8/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
Tải về
Giấy đăng ký kiểm tra, chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thủy sản (Phụ lục 1 Ban hành kèm theo Thông tư số 55/2011/TT-BNNPTNT ngày 03/8/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 40.000 đồng/lần
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-109771-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Nông nghiệp – Nông thôn
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
24