Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-109771-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế Quảng Ninh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Trung tâm y tế dự phòng tỉnh, Trung tâm y tế, Phòng Y tế tuyến huyện
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Bộ phận một cửa của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Quảng Ninh
Thời hạn giải quyết: 30 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đến Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Ninh để được hướng dẫn lập hồ sơ và nhận mẫu đơn, mẫu cam kết hoặc tự lập hồ sơ theo trang điện tử
Bước 2: Tổ chức, cá nhân sau khi hoàn thiện hồ sơ thì nộp tại Phòng Hành chính Tổng hợp (bộ phận một cửa) của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Quảng Ninh
Bước 3: Bộ phận một cửa sau khi kiểm tra hồ sơ nếu chưa đủ sẽ được hướng dẫn để hoàn thiện. Nếu hồ sơ hợp lệ thì sau đó được nhận giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày Chi cục đến thẩm định điều kiện cơ sở ( bằng văn bản)
Bước 4: Sau khi đã thẩm định điều kiện Chi cục hẹn ngày cấp giấy chứng nhận cho cơ sở
01 Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm gửi Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh (theo mẫu I)
02 Bản sao công chứng giấy đăng ký kinh doanh (Nếu có)
02 bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện Vệ sinh an toàn thực phẩm, bao gồm:
- Bản vẽ sơ đồ mặt bằng cơ sở sản xuất, kinh và các khu vực xung quanh.
- Bản mô tả qui trình chế biến ( quy trình công nghệ) cho nhóm sản phẩm hoặc mỗi sản phẩm đặc thù.
02 bản cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu thực phẩm và sản phẩm thực phẩm do cơ sở sản xuất kinh doanh (Theo mẫu II)
Giấy chứng nhận sức khoẻ của người tham gia sản xuất, chế biến thực phẩm gồm 01 bản chính và 01 bản sao công chứng
Giấy chứng nhận cá nhân đã học tập kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm gồm 01 bản chính và 01 bản sao công chứng.
Đối với cơ sở áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm theo HACCP trong hồ sơ phải có bản sao công chứng giấy chứng nhận HACCP.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản cam kết bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu và sản phẩm thực phẩm
Tải về
Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm 50.000đồng/ lần cấp
Lệ phí thẩm định, kiểm tra định kỳ - Cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm : theo quy mô cơ sở 200.000 - 500.000đ/ lần cơ sở. Đối với cơ sở có sản lượng 1000 tấn/năm cộng thêm 100.000 đồng - Khách sạn, nhà hàng ăn uống, bếp ăn tập thể, cửa hàng kinh doanh thực phẩm 200.000đ/lần/cơ sở - Quán ăn uống bình dân 50.000 đồng/lần/ cơ sở
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-109771-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
24