Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-109790-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế Quảng Ninh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện bộ phận "một cửa" - Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Quảng Ninh
Thời hạn giải quyết: 05 Ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo thực phẩm
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin cấp giấy tiếp nhận hồ sơ quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm đến Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Ninh để được hướng dẫn làm hồ sơ và nhận mẫu tờ khai
Bước 2: Tổ chức, cá nhân sau khi hoàn thiện hồ sơ thì nộp tại Phòng Hành chính Tổng hợp (bộ phận một cửa) của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Quảng Ninh
Bước 3: Bộ phận một cửa sau khi kiểm tra hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ) thì tiếp nhận hồ sơ
Bước 4: Tổ chức có yêu cầu căn cứ vào lịch hẹn đến bộ phận một cửa của Chi cục lấy giấy tiếp nhận hồ sơ quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm
Giấy đăng ký hồ sơ quảng cáo ( theo mẫu)
Bản sao hợp pháp tiêu chuẩn cơ sở và giấy tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm của cơ quan y tế có thẩm quyền
Bản sao hợp pháp giấy chứng nhận đăng ký chất lượng vệ sinh an toàn
Giấy uỷ quyền của đơn vị sở hữu bản công bố tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm quảng cáo
Sản phẩm quảng cáo ghi trong băng hình, đĩa hình, băng âm thanh, đĩa âm thanh, đĩa mềm hoặc các vật liệu khác, maket quảng cáo
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy đăng ký hồ sơ quảng cáo
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo 50.000đ/lần/ sản phẩm
Lệ phí thẩm định xét duyệt hồ sơ đăng ký quảng cáo thực phẩm 300.000đồng/ lần / sản phẩm
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy tiếp nhận hồ sơ quảng cáo sản phẩm thực phẩm - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-109790-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
23