Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-109888-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Dược, mỹ phẩm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế Quảng Ninh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế Quảng Ninh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 60 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ
Bước 2: Nộp hồ sơ tại “ Một cửa” - Sở Y tế Quảng Ninh
Bước 3: Bộ phận Một cửa kiểm tra hồ sơ( nếu hợp lệ )viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và ngày hẹn trả kết quả
Bước 4: Lấy kết quả tại Một cửa theo thời gian ghi trên giấy hẹn
Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Kinh doanh thuốc loại hình bán buôn
Bản sao hợp pháp Chứng chỉ hành nghề phù hợp với loại hình đăng ký hành nghề
Bản sao hợp pháp Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh
Bản kê khai danh sách nhân sự, trang thiết bị chuyên môn; cơ sở vật chất
Đối với doanh nghiệp phải có Điều lệ doanh nghiệp
Bản cam kết thực hiện đúng qui định của Pháp luật
Hồ sơ người làm công việc chuyên môn (Đơn đề nghị; lý lịch tự thuật; Giấy khám sức khoẻ; bằng cấp chuyên môn pho to có công chứng; Bản cam kết; pho to CMTND; Hợp đồng lao động với chủ cơ sở)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí thẩm định đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán buôn Doanh nghiệp:3.000.000đ/lần thẩm định. Đại lý: 500.000đ/lần thẩm định

0
23