Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-110100-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở, Khu kinh tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các Khu công nghiệp Quảng Ninh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các Khu công nghiệp Quảng Ninh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Hồ sơ (bộ Hồ sơ in bằng ngôn ngữ Tiếng Việt) được giao nhận và trả kết quả trực tiếp tại Văn phòng Ban Quản lý các Khu công nghiệp
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nhà đầu tư đến Ban Quản lý các Khu công nghiệp Quảng Ninh để được hướng dẫn làm hồ sơ
Bước 2: Nhà đầu tư sau khi hoàn thiện hồ sơ thì nộp tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp Quảng Ninh
Bước 3: Ban QL các Khu công nghiệp Quảng Ninh kiểm tra hồ sơ và viết giấy tiếp nhận
Bước 4: Nhà đầu tư căn cứ vào thời gian ghi trên giấy tiếp nhận hồ sơ đến Ban QL các Khu công nghiệp Quảng Ninh nhận kết quả
Văn bản đề nghị xác nhận hợp đồng thuê lại đất của Chủ đầu tư
Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư của Dự án (Không cần công chứng)
Bản chính Hợp đồng nguyên tắc thuê lại đất của Dự án
Bản chính Hợp đồng thuê lại đất cần xác nhận: số lượng theo như quy định ghi trong hợp đồng
Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; bản sao giấy tờ chứng minh thẩm quyền của người đại diện (nếu là người đại diện) của Chủ đầu tư dự án (không cần công chứng)
Biên bản bàn giao mặt bằng giữa Chủ đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp và Chủ đầu tư Dự án
Sơ đồ trích lục vị trí lô đất của Dự án
Bản sao văn bản của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thiết kế cơ sở của dự án (không cần công chứng)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Phiếu yêu cầu xác nhận hợp đồng, văn bản: Mẫu số 62/PYC
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xác nhận hợp đồng thuê lại đất của dự án đầu tư trong Khu công nghiệp - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-110100-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở, Khu kinh tế
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
28