Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-110246-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Tài nguyên nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): (không có)
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): các Sở, Ngành và địa phương có liên quan
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trường hợp đã có giếng khai thác là 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đầy đủ và hợp lệ. Trường hợp chưa có giếng khai thác, tổng số là 25 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đầy đủ hợp lệ (10 ngày cho việc thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh ra văn bản cho thi công giếng khai thác; 15 ngày cho việc thẩm định, trình Uỷ ban Nhân dân tỉnh cấp giấy phép khai thác)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với tổ chức, cá nhân: - Tự lập hồ sơ hoặc đến Bộ phận một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn trình tự, thủ tục lập hồ sơ và các yêu cầu, điều kiện cần thiết để thực hiện thủ tục hành chính.
- Nộp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định tại mục 7, mục 14 của biểu mẫu này và nhận phiếu hẹn trả kết quả tại Bộ phận một cửa.
- Tham gia cùng cơ quan chức năng và địa phương có liên quan đi kiểm tra tại thực địa.
- Chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của Hội đồng thẩm định (nếu có).
- Nộp phí và lệ phí đầy đủ theo quy định.
- Nhận kết quả tại Bộ phận một cửa.
Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường: - Hướng dẫn tổ chức, cá nhân cách lập hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định tại mục 7 và mục 14 của biểu mẫu này.
- Viết phiếu hẹn cho người nộp hồ sơ.
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng, địa phương có liên quan và tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép xem xét hồ sơ, kiểm tra tại thực địa.
- Thông báo cho tổ chức, cá nhân được biết để chỉnh sửa, bổ sung theo yêu cầu của hội đồng thẩm định (nếu có).
- Thu phí, lệ phí đúng quy định.
- Trả kết quả cho người nộp hồ sơ.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Bản đồ khu vực và vị trí công trình khai thác nước dưới đất được Ủy ban Nhân dân cấp huyện ký thỏa thuận trước khi nộp đầy đủ hồ sơ tại bộ phận một cửa
Khai thác nước trong vùng không được vượt quá trữ lượng khai thác của vùng đó.
Phù hợp với quy hoạch khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Không gây cạn kiệt, ô nhiễm nguồn nước khi thực hiện việc khai thác, sử dụng nước dưới đất
Không gây cản trở hoặc làm thiệt hại đến việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước hợp pháp của tổ chức cá nhân khác
Đơn đề nghị cấp giấy phép (bản chính)
Đề án khai thác nước dưới đất (bản chính)
Bản đồ khu vực và vị trí công trình khai thác nước dưới đất tỷ lệ từ 1:50.000 đến 1:10.000 hệ UTM kinh tuyến 105 và VN 2000 kinh tuyến 107045’ múi chiếu 30 (bản chính)
Báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 200 m3/ngày đêm trở lên; báo cáo kết quả thi công giếng khai thác đối với công trình có lưu lượng nhỏ hơn 200 m3/ngày đêm; báo cáo hiện trạng khai thác đối với công trình khai thác nước dưới đất đang hoạt động (bản chính)
Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước cho mục đích sử dụng theo quy định của Nhà nước tại thời điểm xin cấp phép (bản chính)
Giấy chứng nhận, hoặc giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai tại nơi đặt giếng khai thác (bản sao có công chứng). Trường hợp đất nơi đặt giếng khai thác không thuộc quyền sử dụng đất của tổ chức, cá nhân xin phép thì phải có văn bản thỏa thuận cho sử dụng đất giữa tổ chức, cá nhân khai thác với tổ chức, cá nhân đang có quyền sử dụng đất, được Ủy ban Nhân dân cấp có thẩm quyền xác nhận (bản chính)
Số bộ hồ sơ: 5 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp giấy phép khai thác nước dưới đất (mẫu số 05NDĐ)
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất Mức thu 100.000đồng/1giấy phép
Phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò, đánh giá trữ lượng nước dưới đất Mức thu 200.000 đồng đến 3.000.000 đồng/1 đề án, báo cáo
Phí thẩm định Đề án, Báo cáo khai thác, sử dụng nước dưới đất Mức thu từ 200.000 đồng đến 2.500.000 đồng/1 đề án, báo cáo
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép khai thác nước dưới đất - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-110246-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Tài nguyên nước
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
19