Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-110413-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Dược, mỹ phẩm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế Quảng Ninh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế Quảng Ninh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 60 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ
Bước 2: Nộp hồ sơ tại “ Một cửa” - Sở Y tế Quảng Ninh
Bước 3: Lấy kết quả tại Một cửa theo thời gian ghi trên giấy hẹn
Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề kinh doanh thuốc
Bản sao hợp pháp Chứng chỉ hành nghề phù hợp với loại hình đăng ký
Bản sao hợp pháp Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh
Giấy báo mất có xác nhận của công an phường xã nơi cơ sở bị mất
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp đủ điều kiện hành nghề kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán buôn và bán lẻ từng loại hình đăng ký hành nghề Bán buôn: 3.000.000đ/cơ sở Bán lẻ: 240.000đ/cơ/sở

0
18