Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-110502-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Khí tượng thủy văn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Sở, Ban Ngành và địa phương có liên quan
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trung tâm hành chính công tỉnh
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức tự lập hồ sơ hoặc đến Trung tâm Hành chính công tỉnh để được hướng dẫn trình tự, thủ tục lập hồ sơ và các yêu cầu, điều kiện cần thiết để thực hiện thủ tục hành chính
Bước 2: Nộp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định và nhận phiếu hẹn trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh
Bước 3: Tham gia cùng cơ quan chức năng và địa phương có liên quan để kiểm tra tại thực địa
Bước 4: Chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của Hội đồng thẩm định (nếu có)
Bước 5: Nộp phí và lệ phí đầy đủ theo quy định
Bước 6: Nhận kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Quyết định thành lập tổ chức của cấp có thẩm quyền hoặc giấy đăng ký hoạt động kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp, trong đó có nội dung hoạt động liên quan đến ngành nghề khoan thăm dò, khoan khai thác nước dưới đất
- Người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật phải có trình độ chuyên môn thuộc các ngành Địa chất, Địa chất thủy văn, Khoan và có kinh nghiệm phù hợp với quy mô hành nghề
- Máy khoan và các thiết bị thi công khoan phải bảo đảm có tính năng kỹ thuật phù hợp, đáp ứng yêu cầu đối với quy mô hành nghề và an toàn lao động theo quy định hiện hành
Đơn đề nghị cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất (bản chính)
Quyết định thành lập tổ chức hoặc giấy đăng ký hoạt động kinh doanh (bản sao có công chứng)
Các văn bằng, chứng chỉ của người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật, và hợp đồng lao động (trong trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép hợp đồng lao động với người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật) (bản sao có công chứng)
Bản khai kinh nghiệm chuyên môn trong hoạt động khoan thăm dò, khoan khai thác nước dưới đất của người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép (bản chính)
Bản khai năng lực chuyên môn kỹ thuật của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép (bản chính)
Số bộ hồ sơ: 5 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản khai năng lực chuyên môn kỹ thuật hành nghề khoan nước dưới đất (Mẫu số 01b, Ban hành kèm theo Thông tư số 36/2011/TT-BTNMT ngày 15 tháng 9 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung Quy định về việc cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất ban hành kèm theo Quyết định số 17/2006/QĐ-BTNMT ngày 12 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)
Tải về
Đơn đề nghị cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất (Mẫu số 01a-M, Ban hành kèm theo Thông tư số 36/2011/TT-BTNMT ngày 15 tháng 9 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung Quy định về việc cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất ban hành kèm theo Quyết định số 17/2006/QĐ-BTNMT ngày 12 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất 700.000 đồng/1 hồ sơ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-110502-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Khí tượng thủy văn
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
19