Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-110585-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Khí tượng thủy văn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Sở, Ban Ngành và địa phương có liên quan
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trung tâm hành chính công tỉnh
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tự lập hồ sơ hoặc đến Trung tâm Hành chính công tỉnh để được hướng dẫn trình tự, thủ tục lập hồ sơ và các yêu cầu, điều kiện cần thiết để thực hiện thủ tục hành chính
Bước 2: Nộp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định và nhận phiếu hẹn trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh
Bước 3: Tham gia cùng cơ quan chức năng và địa phương có liên quan để kiểm tra tại thực địa
Bước 4: Chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của Hội đồng thẩm định (nếu có)
Bước 5: Nhận kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Có quyết định thành lập tổ chức (hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề) của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trong đó có nội dung hoạt động liên quan đến lĩnh vực khí tượng thuỷ văn
- Thiết bị, máy móc công trình phải phù hợp, đáp ứng yêu cầu đối với quy mô của công trình và an toàn lao động theo quy định hiện hành
Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng (bản chính)
Báo cáo chi tiết về mục đích, yêu cầu của việc xây dựng và quy mô công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng (bản chính)
Các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của người phụ trách kỹ thuật hoặc cá nhân (bản sao có công chứng)
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoặc hợp đồng thuê đất của công trình (bản sao có công chứng)
Hồ sơ của công trình (bản chính)
Số bộ hồ sơ: 5 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng (Mẫu số 01, Ban hành kèm theo Thông tư 11/2007/TT-BTNMT ngày 25/12/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-110585-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Khí tượng thủy văn
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
31