Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-112237-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Trợ giúp pháp lý
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Sở Tư Pháp
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Văn phòng luật sư, công ty luật, Trung tâm tư vấn pháp luật tham gia ký gia trợ giúp pháp lý chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ; nhận kết quả tại Sở Tư pháp
Đơn đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý
Danh sách Luật sư/ Tư vấn viên pháp luật
Bản sao giấy đăng ký hoạt động
Số bộ hồ sơ: Không quy định cụ thể
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-112237-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Trợ giúp pháp lý
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
29