Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-112733-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Trợ giúp pháp lý
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm trợ giúp pháp lý
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm trợ giúp pháp lý, Sở Tư pháp.
Thời hạn giải quyết: - Trong thời hạn 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị cấp lại thẻ, Giám đốc Trung tâm kiểm tra danh sách cộng tác viên theo số thẻ đã cấp cho cộng tác viên và đề nghị Giám đốc Sở Tư pháp quyết định cấp lại thẻ cộng tác viên cho người đề nghị.
- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ do Giám đốc Trung tâm trình, Giám đốc Sở Tư pháp xem xét, ký quyết định công nhận và cấp thẻ cộng tác viên.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định công nhận và cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
: Người đề nghị làm cộng tác viên chuẩn bị hồ sơ giấy tờ theo quy định nộp hồ sơ tại Trung tâm trợ giúp pháp lý, Sở Tư pháp
Bước 2: Trung tâm trợ giúp pháp lý kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì viết phiếu tiếp nhận, hẹn trả kết quả
Bước 3: Cá nhân căn cứ vào phiếu tiếp nhận đến Trung tâm trợ giúp pháp lý nhận kết quả theo quy định
Đơn đề nghị cấp lại thẻ. Đơn đề nghị cấp lại thẻ phải ghi rõ việc thẻ bị mất, bị hỏng không sử dụng được. Trong trường hợp thẻ bị hư hỏng phải gửi kèm đơn kèm theo thẻ bị hư hỏng.
Hai ảnh màu chân dung cỡ 2cm x 3cm
Số bộ hồ sơ: Không quy định cụ thể
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-112733-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Trợ giúp pháp lý
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
26