Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-138278-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tư pháp Quảng Ninh
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp Quảng Ninh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an tỉnh; Ủy ban nhân dân các phường, xã
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày Sở Tư pháp nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong trường hợp có yêu cầu công an xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm 20 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người yêu cầu chuẩn bị hồ sơ
Bước 2: Nộp hồ sơ, lệ phí
Bước 3: Trả lời phỏng vấn
Bước 4: Ký vào Giấy đăng ký kết hôn, Sổ đăng ký kết hôn
Bước 5: Nhận Giấy đăng ký kết hôn
- Đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài:
1/. Tờ khai đăng ký kết hôn theo mẫu quy định.
2/. Giấy xác nhận chưa quá 6 tháng (tính đến ngày nhận hồ sơ) do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người xin kết hôn là công dân, xác nhận hiện tại đương sự không có vợ hoặc không có chồng.
* Trong trường hợp pháp luật của nước mà người xin kết hôn là công dân không quy định cấp giấy xác nhận về tình trạng hôn nhân thì có thể thay thế bằng giấy xác nhận lời tuyên thệ của đương sự là hiện tại họ không có vợ hoặc không có chồng, phù hợp với pháp luật của nước đó.
3/. Giấy xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền của Việt Nam hoặc nước ngoài chưa quá 6 tháng (tính đến ngày nhận hồ sơ) về việc người đó không mắc bệnh tâm thần hoặc không mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình.
4/. Bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế (có chứng thực).
5/. Bản sao thẻ thường trú, thẻ tạm trú hoặc giấy xác nhận tạm trú (có công chứng).
- Đối với công dân Việt Nam thường trú trong nước:
1/. Tờ khai đăng ký kết hôn theo mẫu quy định.
2/. Giấy xác nhận chưa quá 6 tháng (tính đến ngày nhận hồ sơ) do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người xin kết hôn là công dân, xác nhận hiện tại đương sự không có vợ hoặc không có chồng.
3/. Giấy xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền của Việt Nam chưa quá 6 tháng (tính đến ngày nhận hồ sơ) về việc người đó không mắc bệnh tâm thần hoặc không mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình.
4/. Bản sao giấy chứng minh nhân dân (có chứng thực).
5/. Bản sao hộ khẩu, giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể hoặc giấy xác nhận đăng ký tạm trú có thời hạn (có chứng thực).
* Ngoài các giấy tờ theo quy định nêu trên, đối với công dân Việt Nam đang phục vụ trong các lực lượng vũ trang hoặc đang làm việc có liên quan trực tiếp đến bí mật Nhà nước thì phải nộp giấy xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý ngành cấp Trung ương hoặc cấp tỉnh, xác nhận việc người đó kết hôn với người nước ngoài không ảnh hưởng đến việc bảo vệ bí mật Nhà nước hoặc không trái với quy định của ngành đó.
- Trong trường hợp đương sự đã có vợ hoặc có chồng, nhưng đã ly hôn thì khi đến nộp hồ sơ phải xuất trình bản án ly hôn.
- Trong trường hợp đương sự đã có vợ hoặc chồng, nhưng người vợ hoặc chồng đã chết, thì khi nộp hồ sơ đăng ký kết hôn phải xuất trình giấy chứng tử của vợ hoặc chồng người đó.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 500.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-138278-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
24