Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-140835-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp Quảng Ninh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tư pháp Quảng Ninh
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp Quảng Ninh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký hoạt động
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm hành chính công Tỉnh để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công Tỉnh
Bước 3: Trung tâm hành chính công Tỉnh kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ), viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả
Bước 4: Tổ chức căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm hành chính công Tỉnh nhận kết quả
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (từ cấp tỉnh trở lên) có đủ điều kiện sau đây được thành lập Trung tâm hỗ trợ kết hôn:
- Có chương trình, kế hoạch hoạt động nhân đạo, phi lợi nhuận nhằm hỗ trợ việc kết hôn
- Có địa điểm, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho hoạt động của Trung tâm
- Có nhân lực bảo đảm cho hoạt động của Trung tâm
- Người dự kiến đứng đầu trung tâm hỗ trợ kết hôn phải là người có đạo đức, có tâm huyết hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện, không có tiền án
Tờ khai đăng ký hoạt động (theo mẫu)
Bản sao Quyết định thành lập Trung tâm của tổ chức chủ quản
Phiếu lý lịch tư pháp của người dự kiến đứng đầu trung tâm được cấp chưa quá 3 tháng tính đến ngày nhận hồ sơ
Giấy tờ chứng minh về địa điểm đặt trụ sở của Trung tâm
Bản sao quy chế hoạt động quy định tại Khoản 1 Điều 31 của Nghị định 14/2013/NĐ-CP
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai đăng ký hoạt động hỗ trợ kết hôn (Mẫu TP/HTNNg-2013-TKTVHT, ban hành kèm theo Thông tư 09.b/2013/TT-BTP ngày 20/5/2013 của Bộ Tư pháp)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy đăng ký hoạt động cho Trung tâm hỗ trợ kết hôn - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-140835-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
30