Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-143097-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Không kể thời gian tổ chức thực hiện mục yêu cầu, điều kiện và thực hiện nghĩa vụ tài chính)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm hành chính công Tỉnh để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công Tỉnh
Bước 3: Trung tâm hành chính công Tỉnh kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ), viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả
Bước 4: Tổ chức, cá nhân căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm hành chính công Tỉnh nhận kết quả
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Trích lục hoặc trích đo bản đồ chuyển mục đích sử dụng đất do các đơn vị có đủ điều kiện đo đạc bản đồ địa chính theo quy định của Luật Đất đai năm 2003 có xác nhận của UBND cấp huyện (04 bản chính)
- Biên bản thẩm tra hồ sơ tại thực địa: 02 bản chính
Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất (gốc)
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai (bản chính nếu có)
Dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư (bản sao)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất (mẫu số 11/ĐK, Ban hành kèm theo Thông tư 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí đo đạc, lập bản đồ địa chính + Bản đồ có tỷ lệ 1/200: 100 đ/m2 + Bản đồ có tỷ lệ 1/500: 50 đ/m2 + Bản đồ có tỷ lệ 1/1.000 và 1/2000: 30 đ/m2 + Bản đồ có tỷ lệ ngoài 4 tỷ lệ trên: 5 đ/m2
Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất + Diện tích dưới 01 ha: 250.000 đ/ hồ sơ + Diện tích 1 - 5 ha: 500.000 đ/ hồ sơ + Diện tích 5 -10 ha: 750.000 đ/ hồ sơ + Diện tích 10 -15 ha: 1.000.000 đ/hồ sơ + Diện tích 15 -20 ha: 1.250.000 đ/hồ sơ + Diện tích 20 -25 ha: 1.500.000 đ/hồ sơ + Diện tích 25 -30 ha: 1.750.000 đ/hồ sơ + Diện tích 30 -40 ha: 2.000.000 đ/hồ sơ + Diện tích 40 -50 ha: 2.250.000 đ/hồ sơ + Diện tích trên 50 ha: 2.500.000 đ/ hồ sơ + Lệ phí địa chính: Mức phí 100.000 đồng/GCN. + Dịch vụ cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Mức thu: 207.000 đồng /GCN
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép (đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư tại nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài) - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-143097-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
26