Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-143097-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Không kể thời gian tổ chức thực hiện nghĩa vụ tài chính)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với các tổ chức: - Tự hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Bộ phận một cửa để được tư vấn, hướng dẫn lập các giấy tờ có trong thành phần hồ sơ.
-Tự liên hệ với các đơn vị có đủ điều kiện đo đạc bản đồ địa chính theo quy định của Luật đất đai 2003 để trích lục hoặc trích đo bản đồ thuê đất. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường đi kiểm tra thực địa.
- Đến phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện nộp hồ sơ trình ký bản đồ sau khi đã chỉnh sửa theo ý kiến của đoàn đi kiểm tra thực .
- Hoàn thiện hồ sơ và nộp tại Bộ phận một cửa Sở Tài nguyên và Môi trường. Sau khi có kết quả nộp phí, lệ phí tại phòng Kế Toán – Sở Tài nguyên và Môi trường và nhận kết quả tại Bộ phận một cửa.
Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường: - Hướng dẫn, tư vấn tổ chức lập các giấy tờ có trong thành phần hồ sơ và yêu cầu điều kiện.
- Chủ trì mời các cơ quan có liên quan tổ chức đi kiểm tra tại thực địa.
- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ đầy đủ hợp lệ viết phiếu hẹn trả kết quả tại Bộ phận một cửa.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Biên bản thẩm tra hồ sơ tại thực địa: 02 bản chính
Trích lục hoặc trích đo bản đồ chuyển mục đích sử dụng đất do các đơn vị có đủ điều kiện đo đạc bản đồ địa chính theo quy định của Luật Đất đai năm 2003 có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp huyện ( 04 bản chính)
- Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất: (bản chính);
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai (nếu có) (bản chính);
- Dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư (bản sao);
- Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng chi tiết xây dựng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (bản sao).
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin chuyển mục đĩch sử dụng đất (Mẫu số 11/ĐK)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí địa chính 100.000 đồng/ giấy chứng nhận
Phí cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 207.000 đồng/ giấy chứng nhận đồng / giấy chứng nhận
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép (đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư tại nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-143097-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
26