Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-145870-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Báo chí
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Lập, hoàn thiện hồ sơ. Hoặc đến Sở Thông tin và Truyền thông đề được cung cấp hồ sơ, hướng dẫn lập hồ sơ
Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa của sở Thông tin và Truyền thông
Bước 3: Nhận phiếu tiếp nhận hồ sơ, phiếu hẹn trả kết quả
Bước 4: Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan hành chính nhà nước
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Trong trường hợp báo công bố, giới thiệu triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, thông tin về sản phẩm liên quan đến sức khoẻ con người như sản phẩm sữa, thuốc, sản phẩm chức năng... thì cần bổ sung Giấy đăng ký chất lượng sản phẩm hoặc văn bản của cơ quan chuyên ngành có ý kiến về chất lượng sản phẩm, nội dung triển lãm hoặc giấy phép công diễn
Văn bản đề nghị được tổ chức họp báo của cá nhân, tổ chức pháp nhân có nhu cầu họp báo (nêu rõ nội dung, mục đích, thời gian, địa điểm, người chủ trì họp báo)
Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận kinh doanh, văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ hoặc văn bản chứng minh tư cách pháp nhân hoặc của cá nhân, cơ quan, tổ chức (bản sao có giá trị pháp lý)
Danh sách các cơ quan báo chí mời tham dự họp báo
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xin tổ chức họp báo - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-145870-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Báo chí
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
29