Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-146381-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải Quảng Ninh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải Quảng Ninh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh
Thời hạn giải quyết: - Trong thời gian sau 02 tháng, kể từ ngày cá nhân nộp đủ hồ sơ theo quy định đối với trường hợp được xét cấp lại.
- Chậm nhất không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kỳ sát hạch.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ cấp lại Giấy phép lái xe bị mất đến Trung tâm hành chính công tỉnh
Bước 2: Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận và kiểm tra thành phần hồ sơ. Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện lại; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.
Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh theo quy định.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Giấy phép lái xe bị mất phải có tên trong hồ sơ quản lý của phòng quản lý đào tạo và sát hạch, không bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý, sau 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ:
+ Nếu giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất, còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 03 tháng kể từ ngày hết hạn, được xét cấp lại giấy phép lái xe;
+ Nếu giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất, quá hạn từ 03 tháng đến dưới 01 năm kể từ ngày hết hạn, phải sát hạch lại lý thuyết để cấp lại giấy phép lái xe;
+ Nếu giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất, quá hạn từ 01 năm trở lên kể từ ngày hết hạn, phải sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành để cấp lại giấy phép lái xe;
+ Giấy phép lái xe bị mất lần thứ hai, trong thời hạn 02 năm kể từ ngày cấp lại cho giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất, phải sát hạch lại lý thuyết để cấp lại giấy phép lái xe;
+ Giấy phép lái xe bị mất lần thứ ba, trong thời hạn 02 năm kể từ ngày cấp lại cho giấy phép lái xe bị mất lần thứ hai, phải sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành để cấp lại giấy phép lái xe.
Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe (theo mẫu);
Bản chính hồ sơ gốc phù hợp với giấy phép lái xe;
Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định;
Khi đến nộp hồ sơ cấp lại giấy phép lái xe, người lái xe được cơ quan cấp giấy phép lái xe chụp ảnh trực tiếp và phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (đối với người nước ngoài) để đối chiếu
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Cấp lại giấy phép lái xe bị mất - Sát hạch lý thuyết : 90.000đ - Sát hạch thực hành trong hình : 300.000đ - Sát hạch trên đường giao thông công cộng : 60.000đ - Lệ phí cấp giấy phép lái xe : 135.000đ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
21