Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-146485-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Đường bộ Việt Nam
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải Quảng Ninh + Cục Đường bộ Việt Nam
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Lao động - Thương binh xã hội Quảng Ninh
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: - Thời gian giải quyết tại Sở Giao thông vận tải: Không quá 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Thời gian giải quyết tại Cục Đường bộ Việt Nam: Không quá 25 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép đào tạo lái xe
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cơ sở dạy nghề do cơ quan có thẩm quyền thành lập, có chức nang đào tạo lái xe, đã chuẩn bị đủ các điều kiện tiêu chuẩn kỹ thuật, nghiệp vụ chuyên môn của cơ sở đào tạo lái xe theo quy định của Bộ Giao thông vận tải
Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải
Bước 3: Sở Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra tiêu chuẩn kỹ thuật, nghiệp vụ chuyên môn và đề nghị Cục đường bộ Việt Nam cấp giấy phép đào tạo
Bước 4: Cơ sở đào tạo nhận lại hồ sơ, giấy phép đào tạo
Văn bản đề nghị của Cơ sở đào tạo
Văn bản đề nghị của Sở Giao thông vận tải
Văn bản chấp thuận chủ trương của Cục đường bộ Việt Nam
Báo cáo đề nghị cấp giấy phép đào tạo lái xe của cơ sở đào tạo
Hồ sơ giáo viên gồm: bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông có công chứng hoặc chứng thực; bản photocopy chứng chỉ sư phạm, giấy phép lái xe, giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe
Hồ sơ xe tập lái gồm: bản sao giấy đăng ký xe có công chứng hoặc chứng thực; bản photocopy giấy phép xe tập lái, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường
Biên bản kiểm tra xét cấp giấy phép đào tạo lái xe của Sở Giao thông vận tải
Biên bản thẩm định xét cấp giấy phép đào tạo lái xe của Đoàn kiểm tra do Cục đường bộ Việt Nam chủ trì
Số bộ hồ sơ: 03: 01 bộ gửi Cục Đường bộ Việt Nam, 01 bộ gửi Sở Giao thông vận tải và 01 bộ lưu tại cơ sở đào tạo
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Báo cáo đề nghị cấp giấy phép đào tạo lái xe
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục cấp mới giấy phép đào tạo lái xe ô tô - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-146485-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Đường bộ
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
18