Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-147521-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Giao thông - vận tải
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Văn hoá, thể thao và du lịch
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc thông qua hệ thống bưu chính đến Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh
Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phù hiệu “Xe vận chuyển khách du lịch”
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ theo quy định đến Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh
Bước 2: Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận và kiểm tra thành phần hồ sơ. Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện lại; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy hẹn thời gian trả kết quả
Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh theo quy định
Giấy đề nghị cấp biển hiệu xe ô tô đạt tiêu chuẩn vận chuyển khách du lịch (theo mẫu)
Giấy xác nhận xe ô tô đạt tiêu chuẩn vận chuyển khách du lịch của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (bản chính)
Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (bản sao)
Bản phô tô kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao giấy đăng ký xe ô tô của những xe tham gia khai thác hợp đồng
Bản phô tô kèm bản chính để đối chiếu với hợp đồng và Bản nghiệm thu việc gắn thiết bị giám sát hành trình của xe
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Không thu phí, trừ chi phí in ấn và màng ép Plastic phù hiệu do khách hàng tự trả
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp phù hiệu “Xe vận chuyển khách du lịch” - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-147521-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Giao thông - vận tải
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [24]
Cấp biển hiệu xe vận chuyển khách du lịch - Bắc Giang
Cấp phù hiệu "Xe vận chuyển khách du lịch" - Bạc Liêu
Cấp phù hiệu “Xe vận chuyển khách du lịch” - Bắc Ninh
Cấp giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia - Bắc Giang
Gia hạn đối với xe Campuchia khi hoạt động tại Việt Nam - Bắc Giang
Cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa (Cấp lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác) - Bắc Giang
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa (Cấp lần đầu đối với phương tiện đang khai thác) - Bắc Giang
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện thủy nội địa ( Trường hợp phương tiện thay đổi tính năng kỹ thuật) - Bắc Giang
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa (Trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện thủy nội địa trong tỉnh) - Bắc Giang
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện thủy nội địa (Trường hợp phương tiện đã đăng ký ở tỉnh, thành phố khác chuyển đến) - Bắc Giang
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa (Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện bị mất) - Bắc Giang
Đổi Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa (Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký bị cũ, nát) - Bắc Giang
Xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa - Bắc Giang
Công bố cảng thủy nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài - Bắc Giang
Công bố lại cảng thuỷ nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài (Trường hợp Quyết định công bố hết hiệu lực hoặc có sự thay đổi về vùng đất, vùng nước hoặc chuyển quyền sở hữu, phân chia, sát nhập) - Bắc Giang
Công bố lại cảng thuỷ nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài (Trường hợp đầu tư xây dựng mở rộng hoặc nâng cấp cảng) - Bắc Giang
Công bố cảng thuỷ nội địa có tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài - Bắc Giang
Công bố lại cảng thuỷ nội địa có tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài (Trường hợp Quyết định công bố hết hiệu lực hoặc có sự thay đổi về vùng đất, vùng nước hoặc chuyển quyền sở hữu, phân chia, sát nhập) - Bắc Giang
Công bố lại cảng thuỷ nội địa có tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài (Trường hợp đầu tư xây dựng mở rộng hoặc nâng cấp cảng) - Bắc Giang
Cấp Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa - Bắc Giang
Cấp lại Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa (Trường hợp Giấy phép hoạt động của bến hết hiệu lực hoặc có sự thay đổi thay đổi về vùng đất, vùng nước; chuyển quyền sở hữu hoặc phân chia, sát nhập) - Bắc Giang
Cấp lại Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa (Trường hợp bến mở rộng hoặc nâng cấp để nâng cao năng lực thông qua bến) - Bắc Giang
Cho ý kiến đối với các công trình thuộc dự án nhóm B,C (Đối với các công trình thuộc dự án nhóm B,C liên quan đến an toàn giao thông đường thủy nội địa địa phương hoặc đường thủy chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương) - Bắc Giang
Chấp thuận phương án đảm bảo giao thông (Đối với các công trình thuộc dự án nhóm B,C liên quan đến an toàn giao thông đường thủy nội địa địa phương hoặc đường thủy chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương) - Bắc Giang

0
30