Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-148562-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Phát thanh - truyền hình
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Tổ chức, các nhân: + Lập tờ khai (theo mẫu), lập, hoàn thiện hồ sơ. Hoặc đến Sở Thông tin và Truyền thông đề được cung cấp hồ sơ, hướng dẫn lập hồ sơ.
+ Nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa của sở Thông tin và Truyền thông.
+ Nhận phiếu tiếp nhận hồ sơ, phiếu hẹn trả kết quả.
+ Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan hành chính nhà nước.
Sở Thông tin và Truyền thông: + Cung cấp hồ sơ, hướng dẫn tổ chức lập, hoàn thiện hồ sơ.
+ Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.
+ Lập phiếu tiếp nhận hồ sơ, phiếu hẹn trả kết quả.
+ Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức.
- Tờ khai xin cấp giấy phép thu chương trình truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh (theo mẫu) (bản photo công chứng).
- Văn bản đồng ý của cơ quan chủ quản việc sử dụng thiết bị thu chương trình truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh (bản photo công chứng).
- Tài liệu chứng minh về địa điểm hợp pháp lắp đặt thiết bị thu chương trình truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh (bản photo công chứng).
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai xin cấp giấy phép thu chương trình truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
43