Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-148872-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Xuất bản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Sở Thông tin và Truyền thông để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” của Sở Thông tin và Truyền thông
Bước 3: Bộ phận một cửa Sở Thông tin và Truyền thông
+ Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, viết phiếu hẹn trả kết quả
+ Chuyển hồ sơ đến cơ quan hành chính nhà nước giải quyết
+ Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính của từ cơ quan hành chính nhà nước
Bước 4: Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức theo thời gian quy định
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Cơ sở in xuất bản phẩm, báo, tạp chí, tem chống giả phải có danh mục thiết bị đầu tư sau phù hợp với chức năng hoạt động (gửi kèm hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động in):
+ Máy vi tính. Máy ghi phim hoặc ghi kẽ
+ Máy in
+ Máy dao, máy khâu thép, máy vào bìa hoặc máy liên hợp hoàn thiện sản phẩm
Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động ngành in (theo mẫu do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành)
Sơ yếu lí lịch của giám đốc, chủ sơ sở in
Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu các văn bằng, chứng chỉ của giám đốc, chủ cơ sở in (nếu có)
Tài liệu chứng minh về việc có mặt bằng sản xuất, danh mục thiết bị in chính
Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu một trong các loại giấy tờ sau: giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh, giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư, quyết định thành lập cơ sở in của cơ quan chủ quản
Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự do cơ quan công an có thẩm quyền cấp
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Danh mục thiết bị in
Tải về
Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động ngành in
Tải về
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục cấp giấy phép hoạt động ngành in - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-148872-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Xuất bản
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [1]
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
28