Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-156089-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Lao động, tiền lương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Quảng Ninh
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Quảng Ninh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính Doanh nghiệp nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký Nội quy lao động sửa đổi, bổ sung hoặc gửi bưu điện theo hình thức thư bảo đảm đến Sở Lao động Thương binh và Xã hội hoặc Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Quảng Ninh
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
: Doanh nghiệp tự xây dựng
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
+ Nội quy lao động sửa đổi, bổ sung phải được lấy ý kiến tham khảo của BCH Công đoàn cơ sở hoặc BCH Công đoàn Lâm thời trong doanh nghiệp trước khi quyết định ban hành.
+ Doanh nghiệp sử dụng từ 10 lao động trở lên.
+ Nội quy lao động sửa đổi, bổ sung phải được đăng ký trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày ký quyết định ban hành.
+ Văn bản đề nghị đăng ký Nội quy lao động sửa đổi, bổ sung.
+ Quyết định sửa đổi, bổ sung Nội quy lao động.
+ Bản Nội quy lao động sửa đổi, bổ sung.
+ Các văn bản quy định của doanh nghiệp có liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục Đăng ký sửa đổi, bổ sung Nội quy lao động - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-156089-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Lao động, tiền lương
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
72